Get Adobe Flash player

A 2016/2017. tanévben normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákoknak az alábbi igénylőlapot kell kitölteniük és 2016. április 25-ig leadniuk az iskolai könyvtárban a jogosultság igazolással együtt!Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2016/2017


A normatív támogatás igénylésének feltételei

Jogszabályi rendelkezések  alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

 • tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék),
 • sajátos nevelési igényű (szakértői, rehabilitációs bizottság igazolja),
    • mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
    • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
    • autizmus spektrum zavarral rendelkezik,
    • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros aktivitászavar, figyelem- vagy magatartászavar stb. esetén),
 • három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja),
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja),
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja).

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is!


A normatív kedvezmény igénybevétele:

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani, azaz a tankönyveket (szeptembertől júniusig) kölcsönözik a tanulók. A könyvtárból kölcsönzött tankönyveket a tanév végén visszakérjük, szükség esetén hosszabbítható a kölcsönzés ideje.

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia kell vagy meg kell téríteni! Ahhoz, hogy a tanuló ingyenesen kapjon használatra tankönyvet, szükséges az igénylőlap határidőn belüli leadása és a kedvezményre való jogosultság igazolása.

Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű nyomtatványt azok töltsék ki, akik jogosultak és szeretnék igénybe venni a könyvtárból kölcsönözhető ingyen tankönyv lehetőségét. Azok, akik jogosultak, de nem kívánják igénybe venni ezt a kedvezményt, kérjük, hogy a tanuló nevének és osztályának feltüntetése mellett az igénylőlapra írják rá, „Nem tartok rá igényt”. (A szülői aláírást ne felejtsék el a lapról!)

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” és az igazolások leadási határideje: 2016. április 25.

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2016/2017.

További információ az ingyenes tankönyvellátásról