Hőgyes Endre

 

Iskolánk névadója a nemzetközi elismertségnek örvendő orvostudós, Hőgyes Endre 1847-ben született egy hajdúszoboszlói asztalosmester fiaként. Elemi iskoláit városunkban végezte, és az itt szerzett élmények végigkísérték egész életén át. Később is mindig szívesen emlékezett vissza ezekre az évekre. Tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban, majd a pesti egyetem orvosi karán folytatta, ahol 1870-ben szerzett diplomát.

Ezután néhány hétig Szoboszlón dolgozott, majd visszatért a fővárosba. Az egyetem elméleti orvostani tanszékére került mint tanársegéd. Karrierje gyorsan ívelt fel, amit az is mutat, hogy 28 évesen rendes tanári kinevezéssel meghívják a kolozsvári egyetem kór- és gyógytani tanszékére. Nyolc évvel később kerül vissza a budapesti egyetemre, ahol jelentős kísérletekbe kezd.

Talán legjelentősebb tudományos eredménye az a felfedezés volt, hogy a szemmozgató idegek pályái kapcsolatban állnak a belső fül egyensúlyozó szervéből (a félkörös ívjáratokból) kiinduló idegpályákkal. Jelentős eredményeket ért el a vesekéreg és a velő külön vérkeringésének feltárása, valamint a kanyarulatos csatornáknak a vizeletképzésben kifejtett szerepének tisztázása terén is. A legnagyobb sikert és a nemzetközi elismerést azonban a veszettség elleni oltóanyag alapját képező úgynevezett fix vírus önálló előállítása hozta meg. Ez irányú eredményeit maga Pasteur is elismerte, és a nemzetközi gyógyászatban a Hőgyes-féle módszer terjedt el. Méltán nevezi tehát az utókor a „magyar Pasteur”-nek.

Tudományos- és oktatómunkája mellett kezdeményező szerepet töltött be a kolozsvári Orvos- Természettudományi Társulat megteremtésében, volt az Orvosi Hetilap szerkesztője, a Természettudományi Társulat egyik alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia és a Közegészségügyi Tanács tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat elnöke.

Hőgyes Endre életével bizonyította, hogy nem az a lényeges, honnan indul az ember, hanem az, hogy mire képes, tehetségét hogyan tudja kibontakoztatni. Ez máig érvényes üzenete életpályájának, így példaképe lehet a mai szoboszlói diákoknak is.

Cím

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Telefon

Központi szám: 52/557-510

Fax

52/557-511

Email

iskola@hogyes.hu