Iskolatörténet 

A Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló városának középiskolája.

Erős társadalmi igény, közakarat hozta létre, és működése azóta is szorosan összefügg a település történelmével.

A hajdúszoboszlói gimnáziumi oktatás gyökerei úgy 300 évre nyúlnak vissza. A debreceni Református Kollégium partikulája működött városunkban, amely a múlt század végén polgári iskolává alakult, és a gimnázium megszűnt. 1945 után ébredt fel újra a gimnáziumi oktatás igénye. A hajdúszoboszlói polgárok kezdeményezését felkarolta Kovács Máté akkori VKM államtitkár, akinek a közbenjárásával sikerült az önálló gimnázium megindításához szükséges engedélyeket beszerezni, és 1947. augusztus 27-én megszületett az új intézmény alapítási engedélye.

Ekkor szembesültek a város vezetői az igazi gondokkal. Nem volt tanterem, nem voltak bútorok, tanárok, de még diákok sem. Horváth Ferenc polgári iskolai tanár vállalta föl a nehéz feladatot, hogy diákokat toborozzon az új gimnáziumba. A tanévnyitó ünnepségre, 1947. szeptember 30-ra 3 kinevezett és 2 óraadó tanárt, valamint 16 diákot sikerült összeverbuválni, sőt egy 17. is ígérte érkezését. Tantermet és tanári szobát a polgári iskolában – a jelenlegi Közgazdasági Szakgimnázium épületében – biztosított a város, de az asztalokat és székeket mindenki otthonról volt kénytelen magával hozni, akárcsak a téli tüzelőt.

A mostoha körülmények ellenére a munka nagy lelkesedéssel folyt.

Az 1950-től Irinyi János nevét viselő gimnázium híre csakhamar eljutott a környező településekre is, így nem csoda, ha a létszám folyamatosan nőtt. Az érettségi vizsga idejére az első osztály létszáma – a különbözeti vizsgát vállalókkal – 22-re gyarapodott. A vidékről érkező tanulók elhelyezésére 1953-ban fiú-, a következő évben pedig leány diákotthon jött létre Horváth Ferenc igazgatása alatt.

1958. június 7-én vette föl az iskola városunk szülöttének, a nemzetközi hírű orvostudósnak, Hőgyes Endrének a nevét.

Az iskola folyamatosan gyarapodott. 1961-ben már 3-3 párhuzamos osztállyal működött évfolyamonként. 1962-től megkezdte működését az első szakközépiskolai osztály. Az első évben zöldségtermelő-kertész szak indult, a másodiktól öntözéses növénytermesztő-gépész szak is. A gyarapodó iskolalétszám, a zsúfoltság komoly gondot jelentett a régi épületben. A helyzet tarthatatlanságát jól jellemzi az 1962-es házirend egyik pontja: „a folyosón egyirányú (jobb oldali) közlekedés van, a nagy zsúfoltság miatt a folyosót csak közlekedésre lehet használni, tilos minden csoportosulás, szaladgálás, játék”. Elengedhetetlenné vált az új épület megépítése, amelyet 1964 őszén vehettek birtokba a tanulók. A 8 tantermes épületbe a 12 gimnáziumi osztály költözött, a szakközépiskolai osztályok a régi iskolában maradtak. A két épületben így már megoldható volt a több mint 700 tanuló megfelelő elhelyezése.

Ebben az évben indult meg a szakosított tantervű képzés biológia-kémia tagozaton, ahonnan számos kiváló diák került ki az évek során. 1970-től a szakközépiskolai oktatásban profilváltás következett be. Ekkor indult a gyors- és gépíró tanfolyam, a következő tanévtől pedig egy új típusú közgazdasági tagozat kezdte meg működését számviteli és pénzügyi ágazattal. 1974-ben ennek az önállósításával jött létre a Közgazdasági Szakközépiskola.

1985-től a tagozatos képzést a fakultációs rendszer váltotta föl. Ez azonban eredményességét tekintve soha nem tudta felülmúlni a tagozatos rendszert.

Az 1992-es esztendő is mérföldkövet jelent az iskola történetében. Ekkor indult meg a hatosztályos gimnáziumi képzés. Ezzel olyan tanulókat sikerült az iskola számára megnyerni, akik a tanári kar szerint a korábbi eredményeket is túlszárnyalják majd. Hogy ez a remény megalapozott, azt mutatják az eddigi sikerek. Ma már nem az kelt feltűnést, ha gimnazistáink országos tanulmányi versenyeken szerepelnek, hanem az, ha nincsenek ott a döntőben.

1998-tól az iskola újra megkapta a jogot szakképzés szervezéséhez, így ettől az időponttól viselte újra a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola nevet.

A 2009/2010-es tanévben a gimnázium épülete megújult. A felújított iskola megfelel a 21. század követelményeinek.

A tanulói létszám növekedése és a csoportbontások szükségessé tették, hogy az iskola telephelyként használni kezdje a Rákóczi u. 58-64 szám alatti, egykor általános iskolaként működő épületet. Ez az épületszárny erősen magán viseli az elmúlt fél évszázadot, felújítása időszerűvé vált.

 

Az önkormányzat és az iskola 2012-ben sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 „Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában” projektre, melynek köszönhetően 2013-ban megépült az Öveges labor, mely a gimnázium tanulóin kívül 10 partneriskola általános iskolás korosztályú tanulóinak biztosítja az élményközpontú, kísérleteken alapuló természettudományos oktatását. Az elmúlt 4 évben több, mint 800 óra megtartására került sor, melyet főként a gimnázium pedagógusai vállaltak magukra.

2013-ban az oktatási rendszer változásának megfelelően a gimnázium fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete lett, a tankerületi igazgatói feladatokat a gimnázium addigi igazgatója, Szandai Kázmér látta el.

2016-ban az ismételt átalakításoknak köszönhetően a Klebelsberg Központ Berettyóújfalui Tankerületéhez kerültünk, melynek vezetője Kapornai Judit Igazgató Asszony.

2017-től a fenntartói és működtetési feladatokat is a tankerület látja el.

Az évek alatt a gimnáziumi képzés a kor elvárásainak megfelelően folyamatosan átalakult, a minőség biztosítása érdekében számos módszertani, pedagógia pályázattal igyekeztünk mindezt biztosítani.

2016-tól a nevünk Hőgyes Endre Gimnázium és Szakgimnázium lett, majd 2017-től a szakközépiskolai osztályunk megszüntetésével ismét Hőgyes Endre Gimnáziummá váltunk.

Szükségessé vált a képzési kínálat átalakítása is. A nyelvi előkészítő osztályunkat négy évfolyamos nyelvi tagozattá alakítottuk át, új tagozatos képzéseket vezettünk be: először mérnök-informatikai és reál-orvosi képzést hirdettünk, majd az elvárásoknak megfelelően biológia-kémia tagozatot, melyet a következő tanévtől felfedező természettudományok néven hirdetünk meg. A humán beállítottságú tanulóknak szól a történelem- kommunikáció-informatika képzésünk, mely a felfedező természettudományokhoz hasonlóan az élménypedagógiát és a projektszemléletű, gyakorlatorientált képzést kívánja megvalósítani.

Jelenleg több mint 500 diák tanul az iskolában, 19 osztályban 45 tanár irányításával. Bár kicsit szűkös körülmények között, de a pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy tanítványaik – a Hőgyes hagyományokhoz méltón – megállják a helyüket a felsőoktatási intézményekben és az élet minden területén.

A gimnáziumot 1947-1957 között Mátyás Antal, 1957-1983 között Gál Géza, 1983-1986 között Barbócz László, 1986-1995 között Csizmadia Katalin, 1995-2012 között Szandai Kázmér irányította. 2013-tól Sárkányné Kertész Éva az intézmény vezetője.

Cím

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Telefon

Központi szám: 52/557-510

Fax

52/557-511

Email

iskola@hogyes.hu