Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány

Az Alapítványt 1993-ban alapította az iskola akkori vezetése és a gimnáziumért tenni akaró pedagógusok, és szervezetek.

Az Alapító Okirat értelmében az Alapítvány feladata sokrétű. Felkarolja és támogatja a rászoruló tanulókat, hozzájárul a tehetséges diákok motiválásához, díjazásához, segíti a gimnáziumban folyó szakmai munka színvonalának növelését.

Az Alapítvány kuratóriuma az 2013/2014. tanévben kicserélődött, de a célok változatlanok maradtak.

Az Alapítvány célja:

 • Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése;
 • Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás;
 • Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása;
 • Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása; (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulások, sportversenyek);
 • Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása;
 • Érettségiző diákok tanulmányi és közösségi munkájának elismerése;
 • Külső előadók tiszteletdíjának biztosítása;

Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 • Pályázatok elkészítése és benyújtása, az Alapítvány céljai megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében, valamennyi alapítványi célterületen.
 • Ismeretterjesztő előadások szervezése a diáksport versenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében.
 • Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal, kollégiumokkal, cserekapcsolat kiépítése és ösztönzése.
 • Kirándulások, kulturális programok szervezése az Alapítvány céljával összhangban.

A kuratórium tagjai mindent meg tesznek annak az érdekében, hogy munkájukkal hozzájáruljanak az Alapítvány sikeres működéséhez.

Szeretnénk, ha az oktatás és város vezetői, Hajdúszoboszló város polgárai minél szélesebb körben megismernék a gimnáziumban folyó szakmai munkát, tanulóink tehetségét, s ez által szívügyüknek éreznék, hogy támogatásukkal hozzájáruljanak, a magas színvonal folyamatos biztosításához.

A 2014. decemberében első ízben megrendezésre került  Hőgyes-gála hagyományteremtő szándékkal szerveződött, reméljük, évről-évre egyre többen lesznek kíváncsiak tehetséges tanulóinkra, és jelenlétükkel, támogatásukkal, hozzájárulnak az Alapítvány által kitűzött célok megvalósításához.

Az Év Hőgyes-diákjai díj díjalapját 2015 márciusától a Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány kezeli úgy, hogy elkülönített számlára gyűjti az erre a célra befizetett támogatásokat. A számlán lévő összeg kizárólag Az Év Hőgyes-diákjainak a díjazására fordítható.

Kérem, támogassa alapítványunkat, hogy céljainkat megvalósíthassuk!

A Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány számlaszáma: 10200335-41810985

Jámbor Tamás
a kuratórium elnöke

Cím

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Telefon

Központi szám: 52/557-510

Fax

52/557-511

Email

iskola@hogyes.hu