Kedves felvételiző diákok!

A hőgyes Endre Gimnázium pedagógusai ingyenes felvételi felkészítő foglalkozásokat tartanak Hajdúszoboszló város és a környező települések diákjai számára.

A felkészítő foglalkozásokhoz bármikor lehet csatlakozni.

 

6. osztályosok
magyar témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Helyesírás Árváné Márton Erzsébet 2023.10.11. 15.00 10.
Hangalak és jelentés kapcsolata Füleki-Papp Olívia 2023.10.18. 15.00 10.
Szövegértési feladatok Árváné Márton Erzsébet 2023.10.25. 15.00 10.
Szövegalkotási feladatok Füleki-Papp Olívia 2023.11.08. 15.00 10.
Hangtörvények Haranginé Balázs Alexandra 2023.11.15. 15.00 10.
A szóelemek Haranginé Balázs Alexandra 2023.11.22. 15.00 10.
A szófajok Szabóné Király Anna 2023.11.29. 15.00 10.
Szókincsbővítés: az állandósult szókapcsolatok Szabóné Király Anna 2023.12.06. 15.00 10.
Szókincsbővítés, kreatív szójátékok Szalai Melinda 2023.12.13. 15.00 10.
Szövegalkotási feladatok Szalai Melinda 2024.01.10. 15.00 10.
matematika témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Természetes számok, egész számok, számegyenes, műveletek, műveleti sorrend, kerekítés; közönséges törtek, egyszerűsítés, bővítés, műveletek, tizedes törtek, műveletek, kerekítés Kiss István 2023.10.12. 15:00 10.
Táblázatok, grafikonok, oszlopdiagramok leolvasása, elemzése Lajtosné Buzási Márta 2023.10.19. 15:00 10.
Mértékegységek, mértékváltás Faragóné Kiss Ágnes 2023.10.26. 15:00 10.
Síkgeometria, terület, kerület Faragóné Kiss Ágnes 2023.11.09. 15:00 10.
Tengelyes szimmetria, téglatest felszíne, térfogata Lajtosné Buzási Márta 2023.11.16. 15:00 10.
Arány, egyenes arányosság, fordított arányosság Kiss István 2023.11.23. 15:00 10.
Oszthatóság: prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok, közös osztó, közös többszörös Balla Éva 2023.11.30. 15:00 10.
Logikai feladatok, szabálykövetés, sorozatok Balla Éva 2023.12.07. 15:00 10.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos) Balog Erzsébet 2023.12.14. 15:00 10.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos) Faragóné Kiss Ágnes 2024.01.11. 15:00 10.

 

 

8. osztályosok
magyar témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok I. Nagyné Kovács Angéla 2023.10.12. 15.00 27.
Szójátékok és magyarázatuk, betűcserés szóalkotások Józsa-Kóródi Renáta 2023.10.19. 15.00 27.
Versszövegek értelmezése Józsa-Kóródi Renáta 2023.10.26. 15.00 27.
Szövegértési gyakorlatok Jenei Kitti 2023.11.09. 15.00 27.
Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok II. Nagyné Kovács Angéla 2023.11.16. 15.00 27.
Szótövek és toldalékok gyakorlása Ticz Nikolett 2023.11.23. 15.00 27.
Mondatelemzési gyakorlatok Ticz Nikolett 2023.11.30. 15.00 27.
Szólások és közmondások jelentése, alkotása és javítása; kommunikációs és metakommunikációs gyakorlatok Ticz Nikolett 2023.12.07. 15.00 27.
Érvelő szövegek gyakorlása Nagyné Kovács Angéla 2023.12.14. 15.00 27.
Fogalmazástan Jenei Kitti 2024.01.11. 15.00 27.
matematika témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Kombinatorika, igaz – hamis állítások, logikai feladatok Dr. Bajza Istvánné 2023.10.11. 15:00 27.
Szöveges feladatok Jámbor Tamás 2023.10.18. 15:00 27.
Műveletek a racionális számok halmazában Dr. Bajza Istvánné 2023.10.25. 15:00 27.
Számelmélet Dr. Bajza Istvánné 2023.11.08. 15:00 27.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek (típusok, tulajdonságaik, oldal, szög, átló, szerkesztések); Síkgeometriai számítások (T, K, Pitagorasz-tétel) Balog Erzsébet 2023.11.15. 15:00 27.
Mértékegységek, mértékváltás Károlyné Teleki Anikó 2023.11.22. 15:00 27.
Diagramok, grafikonok, függvények, sorozatok, táblázat, képlet Károlyné Teleki Anikó 2023.11.29. 15:00 27.
Következtetéssel megoldható szöveges feladatok (egyenes, fordított arányosság, % számítás, arányos osztás) Károlyné Teleki Anikó 2023.12.06. 15:00 27.
Térgeometria, térfogat, felszín Balog Erzsébet 2023.12.13. 15:00 27.
Egyenletek, egyenlőtlenségek Lajtosné Buzási Márta 2024.01.10. 15:00 27.