Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Hőgyes Endre Gimnáziumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Jó gyakorlatok széles körű bemutatása

  • Élménypedagógia és kísérlet alapú természettudományos oktatás a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium Öveges laborjában

Az ötödik éve kiválóan működő Öveges Természettudományi Laboratóriumban laborgyakorlatok keretében a diákok élmény és diákközpontú foglalkozásokon vesznek részt, melynek elengedhetetlen eleme az IKT eszközök alkalmazása. A gyakorlat sikerességét mutatja, az a tény, hogy a környező iskolák előszeretettel szeretnek részt venni a foglakozásainkon.

A kooperatív módszer alapjaira épülnek a foglalkozások, ami tömören azt foglalja magában, hogy a tanulók kisebb csoportokban, laboratóriumonként maximum 20 fővel tanári közreműködéssel végeznek el kísérleteket, miközben önmagukban jön létre az új információ (konstruktivista pedagógia). Fontos pedagógiai célunknak tartjuk, hogy ezeken a foglalkozásokon, hogy az élmények mellett alkalmazható tudást, ismeretet szerezzenek az ide érkező diákok A jól megválasztott módszertan biztosítja ezt, hiszen a konstruktivista pedagógiai szemlélettel tartott foglalkozásokon elsajátított információk tartósabbak és könnyebb a memóriából való visszahívása, azaz stabilabb tudást ad a diákok kezébe. A foglalkozások alkalmával ezt kombináljuk a IKT eszközön végzett gamifikációs elemekkel.

Ez adja a módszerünk újdonságát, hogy a különböző módszerek hatékony elemeit igyekszünk ötvözni. A kooperatív módszernél megjelenő pozitív egymásra utaltságot, a felfedezés élményét, valamint az IKT eszközök adta új játékos feladatok motiváló és versenyre késztető képességét egyszerre vagy felváltva használhatják a hozzánk érkező diákok.

A módszer kidolgozásának feltétele a megfelelően felszerelt laboratórium, hiszen olyan vegyszerek, eszközök és szaktanteremek is szükségesek, amelyek nem minden intézményben adottak. Továbbá a módszer másik pillére a megfelelő internet elérés, a számítógépes eszközpark, valamint okostábla megléte. A sikeres gyakorlatok megtartásához természetesen az eszközökön túl szükség van az alapos előkészületekre, amelyhez laboráns valamint megfelelő nyitottsággal rendelkező pedagógusok is adottak az intézményünkben.

A kidolgozott foglalkozások nagy része kiválóan adaptálható, hiszen törekedtünk arra, hogy olyan látványos és hétköznapi anyagokkal elvégezhető kísérleteket is állítsunk össze, melyek akár egy kevésbé jól felszerelt intézményben is jól kivitelezhetőek legyenek. A kidolgozott foglalkozások óraterveit és feladatlapjait tudjuk biztosítani az érdeklődő iskolák számára. Igény szerint módszertani ajánlásokat is tudunk nyújtani, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják ők is alkalmazni a módszereket. Egy foglalkozást alkalmazkodva az iskolai keretekhez és a tanulók terhetőségéhez,45 percre tervezünk, de igény szerint ez többszörözhető is.

Kapcsolattartó:

Sárkányné Kertész Éva intézményvezető és Károlyné Teleki Anikó intézményi koordinátor
telefon: 06-52-557510
e-mail: iskola@hogyes.hu