A 8.E osztály tanulói 2019. május 22-én az országos idegen nyelvi mérésben vettek részt. Az írásbeli mérés két részből áll: egy olvasott és egy hallott szöveg értését mérő feladatsorból.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.

A mérés 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük.

A mérésben 33 tanuló vett részt, átlageredményük 90 %, egy tanuló nem érte el a 60%-os szintet. A leggyengébb teljesítmény 57%, a legjobb 100%, amit kilenc tanuló ért el.

osztályátlag: 90%