A 8.E osztály tanulói 2021. május 19-én az országos idegen nyelvi mérésben vettek részt. Az írásbeli mérés két részből áll: egy olvasott és egy hallott szöveg értését mérő feladatsorból.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.

A mérés 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük.

A mérésben 33 tanuló vett részt, átlageredményük 91,3 %, minden tanuló elérte a 60%-os szintet. A legjobb eredmény 100%, amit heten értek el.