Get Adobe Flash player

A Magyar Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyamokra és a középiskola 9. évfolyamára is.
A törvényi rendelkezés szerint a tankönyvtámogatás összege az alábbiak szerint alakul iskolánkban:


•    7. évfolyamon maximum 15.000 forint/fő/év
•    8. évfolyamon maximum 12.000 forint/fő/év
•    9. évfolyamon maximum 20.000 forint/fő/év
A 10-11-12. évfolyamokon a korábbi gyakorlathoz hasonlóan a jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók kedvezménye maximum 12.000 forint/fő/év.
A 7-8-9. évfolyamon tanuló diákoknak nem kell igényelni a tankönyvtámogatást, az alanyi jogon jár részükre.
A 10-11-12. évfolyamon tanuló, normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvet igénylő diákoknak az alábbi igénylőlapot kell kitölteniük és legkésőbb 2017. szeptember 20-ig leadniuk az iskolai könyvtárban a jogosultság igazolással együtt!

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2017/2018

A normatív támogatás igénylésének feltételei

Jogszabályi rendelkezések alapján normatív támogatásban részesülhet az a 10-11-12. évfolyamos tanuló, aki
a)    tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék),
b)    sajátos nevelési igényű (szakértői, rehabilitációs bizottság igazolja),

  • mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
  • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
  • autizmus spektrum zavarral rendelkezik,
  • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros aktivitászavar, figyelem- vagy magatartászavar stb. esetén),

c)    három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja, igazolható bankszámlakivonattal is, amin szerepel az utalás, vagy csekkszelvénnyel),
d)    nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja),
e)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló hivatalos határozat igazolja).

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg le kell adni az iskolába a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is! (A jogosultságnak 2017. október 01-én érvényesnek kell lennie, csak ekkor fogadható el az ingyen tankönyv igénylés!)

Kérjük, mellékeljék az igénylőlap mellé a jogosultság igazolását bizonyító irat másolatát és legkésőbb 2017. szeptember 20-ig adják le az iskolai könyvtárban!

A normatív kedvezmény igénybevétele:

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani, azaz a tankönyveket (szeptembertől júniusig) kölcsönözik a tanulók. A könyvtárból kölcsönzött tankönyveket a tanév végén visszakérjük. (Szükség esetén hosszabbítható a kölcsönzés ideje.)

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia kell vagy meg kell térítenie az árát! Ahhoz, hogy a tanuló ingyenesen kapjon használatra tankönyvet, szükséges az igénylőlap határidőn belüli leadása és a kedvezményre való jogosultság igazolása!

Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű nyomtatványt azok töltsék ki, akik jogosultak és szeretnék igénybe venni a könyvtárból kölcsönözhető ingyen tankönyv lehetőségét. (A szülői aláírást ne felejtsék el a lapról!)

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű lapot kitöltve és a jogosultságot igazoló iratot legkésőbb 2017. szeptember 20-ig adják le az iskolai könyvtárba! (A határidő elmulasztása jogvesztő!)

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2017/2018

Részletes tájékoztató az ingyenes tankönyvellátásról