Az elsődleges pedagógiai cél a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása, a digitális pedagógiai eszköz és módszer implementálása és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítése több érdeklődési területet érintve.

A szövegértés fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával kerül bevezetésre az új módszertan. A LEGO® StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, fejlesztését, elsősorban a szövegértési, szövegalkotási képességeket és a középiskolában a kamaszkorra jellemző absztrakt, valamint kritikai gondolkodás fejlesztését. A Story Starter segítségével a tanulók LEGO elemek felhasználásával életből vett szituációkat, irodalmi műveket, történeteket értelmezhetnek újjá, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, és a saját digitális történetükké fűzhetik össze: karaktereket építhetnek fel, képregényeket, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

A természettudományos megismerés támogatása területén a GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára módszertani csomaggal kerül bevezetésre az új módszertan, amely egy egységes, digitális pedagógiai szemléletben készült digitális természettudományos (döntően fizika) tananyag, oktatási és támogatási rendszer a középiskolában fizikát, biológiát, kémiát oktató pedagógusok számára. A GEO-MATECH projekt keretében, a középiskolai természettudományos tárgyak oktatására létrehozott, a tárgyak komplexitásának vizualizálására fókuszálódigitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása területén a matematika tanításában az oktató munkában a GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyag-rendszer középiskolások számára módszertani csomaggal kerül bevezetésre az új módszertan, amely egy egységes digitális pedagógiai szemléletben készült digitális tananyag, oktatási és támogatási rendszer a középiskolában matematikát oktató pedagógusok számára. A GEOMA-TECH projekt keretében, a középiskolai matematika komplexitásának vizualizálására fókuszáló digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.

Gyakorlatorientált órák keretében a tanulók megismerhetik azokat a cégeket és a felsőoktatás azon területét, ahol az informatikai tudás fontos bemeneteti feltétel, ezzel az erre fogékony tanulók pályaválasztását is segíteni szeretnénk.

Együttműködés keretében szakmai fórumokat szervezünk, ahol a hasonló fejlesztési célokat kitűző iskolák, műhelybeszélgetések alkalmával megoszthatják ismereteiket. Ennek szerves része lenne bemutató óra tartása az érdeklődők részére.