Támop 

Tisztelt Látogatóink!

Szeretnénk rövid tájékoztatást adni arról, hogy mit is takar az a TÁMOP program, amelyben iskolánk ebben a tanévben részt vesz.

A Társadalmi Megújulás Operatív Programját /TÁMOP/ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség /NFÜ/ 2008 novemberében hirdette meg.

A program teljes neve: TÁMOP 3.1.4/08/2. KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN

 

Mi a pályázat célja?

 • hozzásegítse a diákokat az életen át való tanulás megalapozásához
 • segítse a munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást
 • megteremtse a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyát
 • erősítse a szülő-iskola kapcsolatot
 • elterjessze Magyarországon a kompetencia alapú oktatást

Mi a kompetencia?

Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés

Képességek és készségek összessége, amelyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy tudásunkat alkalmazni tudjuk állandóan változó világunkban, mindenféle körülmények között, de úgy hogy közben nem mondunk le az ismeretek elsajátításáról sem.

A pályázó

Hajdúszoboszló város Önkormányzata, mint fenntartó pályázott és nyert kb. 110 millió Ft-ot.

Ebből iskolánkra jut 21.616.200 Ft.

A városból pályázó többi oktatási intézmény:

 • Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
 • Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola
 • Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola
 • Liget Óvoda
 • Aranykapu Óvoda

Mit vállalt a mi iskolánk?

 • kompetencia alapú oktatócsomagok bevezetését
 • tantárgytömbösített oktatást
 • oktatási projekt készítését
 • témahét megtartását
 • modulrendszerű oktatást
 • új technikai eszközök használatát
 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítását

Milyen kompetenciákat fejlesztünk?

 • szövegértés-szövegalkotás
 • matematikai
 • idegen nyelvi

Mit jelent a tantárgytömbösített oktatás?

A tanulók 2 hetes ciklusokban tanulnak kémiát és földrajzot felváltva, ill. matematikát és angol nyelvet.

Mit jelent a tantárgyi bontás nélküli tanítás?

A bevont osztály nem tanulja külön a magyar nyelvtant és irodalmat, hanem együtt tanulja ezeket.

Milyen projektben vesznek részt a diákok?

 • A projekt időtartama 3 hét.
 • Témája a környezetvédelem.
 • Részletes programja most van kidolgozás alatt.
 • Várható időpontja a tanév utolsó három hete.

Mi a témahét?

A projekthez hasonló, csak rövidebb időtartamú, már meghirdetésre került! Témája a víz.

Milyen új technikai eszközökről van szó?

 • Elsősorban számítógépekről.
 • Digitális tábláról, amelyből iskolánknak sikerült egyet vásárolnia.
 • Iskolánk részt vesz a tanulói laptop pályázaton, ahol azok a diákok, akik részt vesznek a kompetencia alapú oktatásban, személyenként kapnak egy-egy gépet. Ez nem lesz a tulajdonuk, nem vihetik haza, hanem órákon használják, s a tananyag egy részét így dolgozzák fel. Ez a második félévben valósulhat meg, ha nyerünk.

A fent megfogalmazott célokat, programokat úgy kívánjuk diákjainkkal közösen megvalósítani, hogy az újszerűen elnevezett, de pedagógiai gyakorlatunkban már használt módszerekkel hasznosítható tudásra tegyenek szert diákjaink.

Ezek a feladatok tantestületünk számára kihívást jelentenek, hiszen ezen módszereket be kell építeni pedagógiai programunkba is.

Cím

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Telefon

Központi szám: 52/557-510

Fax

52/557-511

Email

iskola@hogyes.hu