Interaktív gyakorló feladatok 7-9. osztályosoknak

Az alábbi interaktív feladatok a felzárkózáshoz nyújtanak segítséget. Azoknak ajánljuk, akiknek az általános iskolás tananyagokból valamilyen lemaradásuk van, vagy csak szeretnének gyakorolni, biztosabb alapokat szerezni. Elsősorban a 7-9. évfolyamosoknak válogattuk össze a feladatokat, azokból a témakörökből, amelyek a 9. évfolyam bemeneti mérésein gyengébben szoktak sikerülni.

SZÁMOLÁS TÖRTEKKEL

Digitális anyagok:

törtek egyszerűsítése, bővítése:

https://tananyag.mdoe.hu/mod/page/view.php?id=16118

vegyes törtek:

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/64482855

műveletek vegyes törtekkel:

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/64482824

tizedestörtből közönséges törtet:

https://tananyag.mdoe.hu/mod/page/view.php?id=16135

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/17025924045

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/203078397

műveletek törtekkel:

https://learningapps.org/2923633

mobilos alkalmazás: alapműveletek egészekkel:

Math Workout

SZÁMOLÁS ARÁNYOKKAL

Digitális anyagok

arányok felírása, egyszerűsítése:

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_7/lecke_05_001   – két interaktív feladat

mennyiségek törtrésze, arányos osztás

https://oh01.nkp.hu/tankonyv/matematika_9/lecke_02_009  – első négy interaktív feladat

arányos osztás, számolás arányokkal:

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6_nat2020/lecke_04_001  – első két interaktív feladat

https://learningapps.org/6776071

arányos következtetés, egyenes arányosság:

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1965

https://learningapps.org/9008701

https://learningapps.org/10760790

egyenes arányosság – egyszerű feladatok: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6_nat2020/lecke_04_003 első interaktív feladat és „Egy taxi viteldíja”

SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

Digitális anyagok:

törtrész és százalék:

https://wordwall.net/hu/resource/12942189/matek/t%c3%b6rtr%c3%a9sz-sz%c3%a1zal%c3%a9k-6oszt%c3%a1ly

százalék, törtrész, terület

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/25271948525

tört, tizedestört, százalék

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/148782256   

százalék értelmezése, számolása következtetéssel, százalékérték kiszámítása:

https://oh01.nkp.hu/tankonyv/matematika_9/lecke_02_010  – interaktív feladatok: „Százalékszámítás következtetéssel” (2 hiba van az utolsó sorban), „Mennyiségek százalékai”

százalékérték kiszámítása:

https://oh01.nkp.hu/feladat/megjelenites/16464273962

https://oh01.nkp.hu/feladat/megjelenites/379233732

százalékalap kiszámítása

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16762580771     

százalékláb, százalékérték, százalékalap számolása:

https://oh01.nkp.hu/tankonyv/matematika_9/lecke_02_011 három interaktív feladat: Százalékláb kiszámítása”, „Új ár, régi ár”, „Százalékalap kiszámítása”

HÁROMSZÖGEK, SPECIÁLIS NÉGYSZÖGEK KERÜLETE, TERÜLETE

Digitális anyagok:

négyszögek csoportosítása

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/177599057

sokszög kerülete, területe

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6_nat2020/lecke_05_002 a lecke utáni 1. és 4. interaktív feladat

sokszög területe

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6_nat2020/lecke_05_004 1. interaktív feladat

Háromszög területe, Heron-képlet is

https://learningapps.org/4662407

sokszögek területe

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/274705496

négyszögek területe

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/60537685936

SZÖGSZÁMÍTÁS

Digitális anyagok:

szögek csoportosítása

https://wordwall.net/hu/resource/22462103/sz%C3%B6gek-csoportos%C3%ADt%C3%A1sa-sz%C3%B6gtartom%C3%A1nyok

szögek fajtái

https://tananyag.mdoe.hu/mod/page/view.php?id=16115

nevezetes szögpárok

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_7/lecke_03_006 – 2. interaktív feladat

https://learningapps.org/8730930

nevezetes szögpárok, nehezebb

https://learningapps.org/16638146

görög betűk, csoportosítás, szögpárok, szögszámítás négyszögekben

https://learningapps.org/14141505

szögszámítás háromszögben

https://learningapps.org/6676553

MŰVELETEK ALGEBRAI KIFEJEZÉSEKKEL

Digitális anyagok:

egynemű kifejezések

https://learningapps.org/8748109

helyettesítési érték

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/306199817

egytagúak szorzása

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/77426202

többtagú kifejezés szorzása egytagúval:

https://learningapps.org/8750738

zárójelfelbontás

https://learningapps.org/2187317

kiemelés

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/77426271

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/287758413

többtagú kifejezések szorzata

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/287758490