Tantestület 

 

Sárkányné Kertész Éva

intézményvezető

történelem és földrajz szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető)

Balla Éva

intézményvezető-helyettes

matematika – fizika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (mérés- értékelési szakértő)

Jámbor Tamás

intézményvezető-helyettes

matematika – informatika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető)

a Matematika-informatika munkaközösség vezetője

 

Árváné Márton Erzsébet

magyar – orosz szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár

az Idegennyelvi munkaközösség vezetője

Dr. Bajza Istvánné

matematika szakos középiskolai tanár

Bali István Imre

földrajz szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár,

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető)

a Testnevelés-Művészetek munkaközösség vezetője

 

Balog Erzsébet

matematika szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros

 

Belák Beáta matematika – fizika szakos középiskolai tanár
Borbás László

orosz – latin szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár

szakvizsgázott pedagógus (mérés- értékelési szakértő)

Deák Sára francia nyelv – biológia szakos középiskolai tanár
Deme Katalin

német szakos nyelvtanár

 

Erdei Gyöngyi angol szakos középiskolai tanár
Faragóné Kiss Ágnes matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakos középiskolai tanár
Füleki-Papp Olívia magyar – történelem szakos középiskolai tanár
Görög Arthur Zoltánné biológia – földrajz szakos középiskolai tanár
Gyengéné Szilágyi Katalin angol – finnugor szakos középiskolai tanár
Horog Anita

német szakos középiskolai tanár,

szakvizsgázott pedagógus (tehetség fejlesztés, tehetséggondozás)

Dr. Jakab Tibor biológia-kémia szakos középiskolai tanár
Jenei Kitti magyar – angol szakos középiskolai tanár
Józsa-Kóródi Renáta magyar – történelem szakos középiskolai tanár
Károlyné Teleki Anikó

matematika – kémia szakos középiskolai tanár

a Természettudományos munkaközösség vezetője

 

Kiss István matematika szakos középiskolai tanár
Lajtosné Buzási Márta matematika – fizika szakos középiskolai tanár
Dr. Mándy Tihamér fizika szakos középiskolai tanár
Nádasdi Judit

testnevelés szakos középiskolai tanár, biológia szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás)

Nagy Ilona orosz – angol szakos középiskolai tanár
Nagy Imre táncpedagógus
Nagy Zsuzsanna angol szakos középiskolai tanár, orosz szakos nyelvtanár
Nagyné Kovács Angéla

magyar – orosz – angol szakos középiskolai tanár

a humán – művészetek munkaközösség vezetője

Nemes József

 

matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakos középiskolai tanár

rendszergazda

 

Oláh Sándor

rajz szakos tanár

pedagógia szakos tanár – médiapedagógia specializáció

Sándor Judit informatika szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros

Szabadiné Vadnay Katalin

történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros
Szabó Magdolna angol szakos középiskolai tanár
Szalai Melinda magyar – történelem szakos középiskolai tanár
Szatmári Gábor történelem – földrajz szakos középiskolai tanár
Szatmári Zsuzsanna

orosz – történelem szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár

ember és társadalom műveltség területi szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás)

Ticz Nikolett magyar – etika szakos középiskolai tanár
Tóthné Koncsik Ágnes

földrajz-testnevelés szakos középiskolai tanár

IDB patronáló

Török Péter ének-zene szakos tanár
Ugrai Zoltán biológia szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár
Váradi Orsolya magyar – történelem szakos középiskolai tanár
Varga Gyöngyi angol szakos középiskolai tanár, francia szakos nyelvtanár
Vasókné Petőfi Erzsébet matematika – földrajz szakos középiskolai tanár
Veres Krisztina testnevelés szakos tanár
Vona Nándor Imre biológia-kémia szakos középiskolai tanár
Zagyva Tamásné Orosz Hajnalka német szakos középiskolai tanár

Irodai alkalmazottak

Pércsi Beatrix iskolatitkár
Tikászné Zselencz Aliz gazdasági ügyintéző
Darabos Enikő laboráns
Kovács Hanna Erzsébet oktatási asszisztens

Technikai dolgozók

Posta Bálint

Szegedi Gábor

karbantartó

karbantartó

Szabó Istvánné takarító
Bíró Irma Ibolya takarító
Szőkéné Dobos Ildikó takarító
Komlósi Lajos Mihályné takarító

Horváth Judit

Kovács Gáborné

takarító

takarító