• A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan valamennyi jelentkező számára egységesen – 2024. január 20-án 10.00 órától, – a pótló írásbeli vizsgát 2024. január 30-án 14.00 órától kell megszervezni. 
  • Kérjük, hogy a tanulók 9.40-ig érkezzenek meg és foglalják el helyüket a kijelölt termekben.
  • Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni. 
  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 
  • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
  • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, (2024. 01. 25-én 8.00-16.00)
  •  megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
  • A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2024. február 9-éig.