A Hőgyes Endre Gimnáziumba a beiratkozás napja 2023. június 23. péntek 09.00-12.00

A beiratkozás történhet:

 • személyesen vagy
 • e-Ügyintézéssel

A beiratkozás a tanuló és a szülő (vagy gondviselő) együttes megjelenésével lehetséges. Akadályoztatás esetén a szülő köteles értesíteni az iskolát.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (a felvételi határozatban is szerepelt):

6. osztályosok esetében:

 • a személyi igazolvány
 • a születési anyakönyvi kivonat
 • az általános iskolai bizonyítvány
 • „Nemzeti egységes kártyarendszer” (NEK) adatlap, diákigazolvány igényléséhez (Okmányirodában igényelhető)
 • a kitöltött adatlap, valamint a hit- / erkölcstan választásra vonatkozó nyilatkozat

8. osztályosok esetében:

 • a személyi igazolvány
 • a születési anyakönyvi kivonat
 • az általános iskolai bizonyítvány
 • „Nemzeti egységes kártyarendszer” (NEK) adatlap, diákigazolvány igényléséhez (Okmányirodában igényelhető)
 • a kitöltött adatlap, valamint a második idegennyelvre vonatkozó nyilatkozat

A SZÜLŐ TEENDŐI, amennyiben az e-Ügyintézést választja:

 • Az e-Ügyintézés felületén 2023. június 14. és 2023. június 21. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
 • A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
 • A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő/törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú intézménybe.