6.és 8. osztályosok részére felkészítő foglalkozások indulnak a Hőgyesben

A foglalkozások ingyenesek, melyeket középiskolai tanárok tartanak.

.

6. osztályosok
magyar témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Szókincsbővítés: az állandósult szókapcsolatok Váradi Orsolya 2022.09.28. (szerda) időpontváltozás 15.00 10.
Helyesírás Árváné Márton Erzsébet 2022.10.04. (kedd) 15.00 10.
Szövegértési feladatok Árváné Márton Erzsébet 2022.10.12. (szerda) időpont változás 15.00 10.
Hangtörvények Szalai Melinda 2022.10.18. (kedd) 15.00 10.
Szókincsbővítés, kreatív szójátékok Szalai Melinda 2022.10.25. (kedd) 15.00 10.
A szófajok Váradi Orsolya 2022.11.08. (kedd) 15.00 10.
Szövegértési feladatok Váradi Orsolya 2022.11.15. (kedd) 15.00 10.
A szóelemek Váradi Orsolya 2022.11.22. (kedd) 15.00 10.
A betűrend és az elválasztás Füleki-Papp Olívia 2022.11.29. (kedd) 15.00 10.
Szövegalkotási feladatok Füleki-Papp Olívia 2022.12.06. (kedd) 15.00 10.
Hangalak és jelentés kapcsolata Füleki-Papp Olívia 2022.12.13. (kedd) VÁLTOZÁS 15.00 10.
Szövegalkotási feladatok Füleki-Papp Olívia 2023.01.10. (kedd) 15.00 10.
matematika témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Természetes számok, egész számok, számegyenes, műveletek, műveleti sorrend, kerekítés; közönséges törtek, egyszerűsítés, bővítés, műveletek, tizedes törtek, műveletek, kerekítés Kiss István 2022.09.29. 15:00 10.
Arány, egyenes arányosság, fordított arányosság Kiss István 2022.10.06. 15:00 10.
Mértékegységek, mértékváltás Faragóné Kiss Ágnes 2022.10.13. 15:00 10.
Síkgeometria, terület, kerület Faragóné Kiss Ágnes 2022.10.20. 15:00 10.
Tengelyes szimmetria, téglatest felszíne, térfogata Lajtosné Buzasi Márta 2022.10.27. 15:00 10.
Táblázatok, grafikonok, oszlopdiagramok leolvasása, elemzése Lajtosné Buzasi Márta 2022.11.10. 15:00 10.
Oszthatóság: prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok, közös osztó, közös többszörös Balla Éva 2022.11.17. 15:00 10.
Logikai feladatok, szabálykövetés, sorozatok Balla Éva 2022.11.24. 15:00 10.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos) Balog Erzsébet 2022.12.01. 15:00 10.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos) Faragóné Kiss Ágnes 2022.12.08. 15:00 10.
A 2021-es felvételi feladatsor megbeszélése Jámbor Tamás 2022.12.15. VÁLTOZÁS 15:00 10.
A 2022-es felvételi feladatsor megbeszélése Jámbor Tamás 2023.01.12. 15:00 10.

 

 

8. osztályosok
magyar témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok I. Nagyné Kovács Angéla 2022.09.29. 15.00 27.
Szójátékok és magyarázatuk Józsa-Kóródi Renáta 2022.10.06. 15.00 27.
Versszövegek értelmezése Józsa-Kóródi Renáta 2022.10.13. 15.00 27.
Szövegértési gyakorlatok Józsa-Kóródi Renáta 2022.10.20. 15.00 27.
Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok II. Józsa-Kóródi Renáta 2022.10.27. 15.00 27.
Szólások és közmondások jelentése, alkotása és javítása Ticz Nikolett 2022.11.10. 15.00 27.
Kommunikációs és metakommunikációs gyakorlatok Ticz Nikolett 2022.11.17. 15.00 27.
Szótövek és toldalékok gyakorlása Ticz Nikolett 2022.11.24. 15.00 27.
Mondatelemzési gyakorlatok Ticz Nikolett 2022.12.01. 15.00 27.
Betűcserés szóalkotás Nagyné Kovács Angéla 2022.12.08. 15.00 27.
Érvelő szövegek gyakorlása Nagyné Kovács Angéla 2022.12.15. VÁLTOZÁS 15.00 27.
Fogalmazástan Nagyné Kovács Angéla 2023.01.12. 15.00 27.
matematika témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Kombinatorika, igaz – hamis állítások, logikai feladatok Dr. Bajza Istvánné 2022.09.27. 15:00 27.
Szöveges feladatok Vasókné Petőfi Erzsébet 2022.10.04. 15:00 27.
Műveletek a racionális számok halmazában Dr. Bajza Istvánné 2022.10.12. (szerda) időpont változás 15:00 27.
Számelmélet Dr. Bajza Istvánné 2022.10.18. 15:00 27.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek (típusok, tulajdonságaik, oldal, szög, átló, szerkesztések); Síkgeometriai számítások (T, K, Pitagorasz-tétel) Vasókné Petőfi Erzsébet 2022.10.25. 15:00 27.
Mértékegységek, mértékváltás Károlyné Teleki Anikó 2022.11.08. 15:00 27.
Diagramok, grafikonok, függvények, sorozatok, táblázat, képlet) Károlyné Teleki Anikó 2022.11.15. 15:00 27.
Következtetéssel megoldható szöveges feladatok (egyenes, fordított arányosság, % számítás, arányos osztás) Károlyné Teleki Anikó 2022.11.22. 15:00 27.
Térgeometria, térfogat, felszín Balog Erzsébet 2022.11.29. 15:00 27.
Egyszerű törtegyütthatós egyenlet, egyenlőtlenségek Lajtosné Buzási Márta 2022.12.06. 15:00 27.
A 2021. évi felvételi feladatsor megbeszélése Kiss István 2022.12.13. VÁLTOZÁS 15:00 27.
A 2022. évi felvételi feladatsor megbeszélése Balog Erzsébet 2023.01.10. 15:00 27.