RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében a Hőgyes Endre Gimnázium tanulói a következő napokban 132 db laptopot vehetnek át.