Kedves Hatodikos és Nyolcadikos tanulók!
A következő napokban az alábbi tájékoztatót postai úton is meg fogjátok kapni
:

Ezúton értesítem a tanulót, hogy jelentkezése alapján a táblázatban szereplő tárgy(ak)ból a megjelölt helyen és időpontban tehet központi írásbeli vizsgát.

TÁRGYA VIZSGA IDŐPONTJAA VIZSGA HELYSZÍNE
Magyar nyelv2022.01.22. 10:00A mellékelt beosztás szerint.
Matematika2022.01.22 11:00A mellékelt beosztás szerint.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt jelenjen meg a gyülekezés helyén!

A vizsga előtti gyülekezés helyeMegjelenés időpontja (a vizsga előtt)
a kijelölt vizsgaterem2022.01.22.     09:40

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

 • alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
 • jelen értesítőt.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintés helyszíne és időpontja:

A MEGTEKINTÉS HELYSZÍNEA MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA
Hőgyes Endre Gimnázium főépület, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.2022. 01. 27. 8.00-16.00

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2022. február. 7-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

Tájékoztatás a vizsga lebonyolításáról:

Az egészségügyi előírások miatt kérjük a tanulókat, hogy maszkban érkezzenek az iskolába, a maszk viselése a vizsga során ajánlott. Kézfertőtlenítőt minden vizsgateremben biztosítunk. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés szükséges. Szülők nem jöhetnek be az iskola területére, a vizsgázók csoportosulásának elkerülése érdekében kérjük, hogy a tanulók a legrövidebb úton és minél hamarabb foglalják el helyüket a kijelölt vizsgahelyszín kijelölt termében.

Ha egy tanuló rosszul érzi magát, beteg, akkor ne jöjjön vizsgázni, erre a pótló időpontokban lesz lehetőség. Ez esetben kérjük, hogy a szülő a vizsga megkezdése előtt telefonon értesítse a gimnáziumot (52/557510), a betegségről az orvosi igazolást a pótló vizsga (január 27. 14.00 óra) időpontjában kell bemutatni.

A vizsgatermekben a vizsgázók számát korlátoztuk, hogy a tanulók között a biztonságos távolságot tartani tudjuk, illetve egy terembe lehetőleg egy iskolából érkező tanulókat osztottunk be. Mivel a jelentkezők nagy száma nem teszi lehetővé, hogy minden tanulót a gimnázium épületében helyezzünk el, így szükségessé vált egy újabb vizsgahelyszín bevonása is.

Terembeosztás:

SNI miatt mentességet kapott tanulók:

Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44. főépület, 37. terem


Hatodik osztályos tanulók:

Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44. főépület

 • Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – 1. és 2. terem (2. emelet)
 • Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – 3., 4., 5. terem (2. emelet)
 • Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 5. terem (2. emelet)
 • Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola – 5. terem (2. emelet)
 • Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 10. terem (1. emelet)
 • Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 10. terem (1. emelet)
 • Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI – 10. terem (1. emelet)
 • Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – 11. terem (1. emelet)
 • Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola – 20. terem (földszint, jobbra)
 • nincs adat – 2. vagy 10. terem

Nyolcadik osztályos tanulók:


Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44. főépület

 • Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
  • Balogh – László: 27. terem (földszint)
  • Lovas – Susán: 32 .terem (földszint)
  • Szabó – Tulipán: 34. terem (földszint)
 • Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • 34. terem – földszint 
 • Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Ambrus – Csendes: 35. terem (földszint)
  • Csontos – Karászi: 36. terem (földszint)
  • Kékedi – Nagy: 39. terem (földszint)
  • Pál – Szabó: labor1. (földszint, jobbra)
  • Szathmári – Vida: labor2 (földszint, jobbra)

Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló Rákóczi u. 58-64.  B épület

 • Derecskei Bocskai István Általános Iskola
  • 41. terem
 • Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • 41. terem
 • Diószegi Lajos Általános Iskola
  • 41. terem
 • Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola
  • Bertalan – Fiók: 41. terem
  • Iski – Tóth: 42. terem
 • Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Bere – Hock: 43. terem
  • Joó – Nagy I. : 45. terem
  • Nagy K. – Szilágyi B.: 46. terem
  • Szilágyi R. – Zokolicza: 47. terem

Pávai Ferenc Általános Iskola, Hajdúszoboszló Hőforrás u. 143. főépület

 • Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Bacskay – Dóró: P1 – Pávai 1.
  • Fábián – Kircsi: P2 – Pávai 2.
  • Kiss – László: P3 – Pávai 3.
  • Magyar – Páka: P4 – Pávai 5.
  • Pap – Szőke: P5 – Pávai 8.
  • Szűcs – Virág: P6 – Pávai 9.
 • Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
  • Bordán – Kovács: P7 – Pávai 10.
  • Lajter – Sóvágó: P8 – Pávai 11.
 • Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Balogh – Erdei: P8 – Pávai 11.
  • Földi – Nagy: P9 – Pávai 12.
  • Pálóczi – Veres: P10 – Pávai 15.
 • Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Ajtai – Bozsódi: P11 – Pávai 16.
  • Cseke – Sári: P12 – Pávai terem
  • Stefán – Zagyva: P13 – Kézműves terem

A termek felügyeletét minden vizsgahelyszínen a Hőgyes Endre Gimnázium tanárai látják el, valamint a dolgozatok javítását is a gimnázium tanárai végzik. A kijavított dolgozatok megtekintésére a gimnázium épületében lesz lehetőség.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!