Kb. 2-3 évvel ezelőtt volt tanárom a Debreceni Egyetem latin tanszékéről, M.Nagy Ilona nyugalmazott docens felhívott, lenne-e kedvem csatlakozni az ún. Domonkos projekthez. Igent mondtam. Röviden a munkánkról:

A magyar művelődés történetében a Domonkos rend tevékenységének jelentős a szerepe. A rend 2016-ban ünnepelte alapításának 800. évfordulóját. 2021-ben pedig a rendalapító spanyol származású Szent Domonkos (1170 k. – 1221) halálának 800. évfordulójára, valamint a magyar domonkos rendtartomány létrejöttének 800. évfordulójára emlékezünk.

A rendalapító magyar nyelvű életrajzát tartalmazó ún. Domonkos-kódex (338 lap; kritikai kiadása: http://mek.oszk.hu/05100/05162/pdf/ a magyar művelődés jeles középkori emléke. Több latin forrásból szerkesztették, illetve fordították magyarra. A kódex a mai Margitsziget egykori domonkos kolostorában működő híres kódexmásoló apáca, Ráskay Lea másolatában maradt fenn egyetlen példányban 1517-ből. Latin forrásait a szaktudomány nagyrészt már korábban feltárta, de azok szövegét, amely a tudományos felhasználás alapvető feltétele, nem tették közzé.

Munkabizottságunk – az évfordulók tiszteletére – három évi munkával elkészítette a Domonkos-kódex latin forrásainak leírását, valamint a középkori magyar szöveghez illesztését. A forráskutatásban szintén értünk el új eredményeket, olyan új forrásokat találtunk, amelyekre eddig a szaktudomány nem figyelt fel, s amelyek a szigeti kolostor középkori magyar írásbeliségének, a középkori magyar kultúra egyik legjelentősebb műhelyének jobb megismerését is előreviszik. Eddig három tudományos publikációban számoltunk ezekről be, amelyek a magyar nyelvészet központi folyóiratában, a Magyar Nyelvben jelentek, illetve jelennek meg (http://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-4/MNagy_NHorvath_MNy_20-4.pdf; további két írás szerkesztés alatt).

Rendezvényünk a „Tudomány: iránytű a jövőhöz” mottót egyrészt az új szaktudományos eredmények bemutatásával szolgálja, másrészt azzal, hogy emlékezetbe idézi a domonkos rend hozzájárulását és érdemét a keresztény kultúra magyar nyelvű terjesztésében. Mivel témánk szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthat, tekintettel vagyunk népszerűbb befogadási formákra is. Részben e célt segíti, hogy a különböző módon leírt latin szövegeket egységes normalizált helyesírással írtuk át, amit az iskolai latintanulás alapján minden érdeklődő követni tud. Másrészt a jegyzetelésben is figyelemmel vagyunk bizonyos népszerűbb szempontokra. A munka internetes (open access) közzététele, hozzákapcsolva a Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető magyar kódexszöveghez, úgy véljük, egyben a kulturális ismeretterjesztés magas fokát is jelenti.

Az elért eredményeket és a kész munkát a múlt héten vendégek és kollégák előtt mutattuk be a Debreceni Egyetemen. A rendezvény meghívója:

 

Az MTA DAB Klasszika-filológia Munkabizottság,
a Debreceni Egyetem BTK Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék
és az Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozata
szervezésében,
a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódva

Szent Domonkos élete és rendjének kezdetei.
A Domonkos-kódex (1517) latin forrásai – kutatási alapok egy középkori magyar szövegemlékhez

című rendezvény kerül megrendezésre,
melyre tisztelettel várjuk a résztvevőket!

Az előadóülés időpontja:
2021. november 25. 15 óra

Helyszín:
Debreceni Egyetem, Főépület, IV. em. 406. terem
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Az ülés keretében először kerül bemutatásra a Szent Domonkos életéről és rendjének kezdeti szakaszáról szóló magyar nyelvű Domonkos-kódex latin forrásainak a világhálón elérhető szövege, amelyet a Munkabizottság tagjai készítettek el.

Szent Domonkos halálának és a magyar domonkos rendtartomány megalakulásának
800. évfordulója tiszteletére

Program

15.00 – 15.10
Köszöntő
Kostecki Andrzej OP vicarius generalis (Szent Domonkos Rend)
Takács Levente PhD, egy. doc. (Klasszika-filológiai Munkabizottság)

15.10 – 15.25
A Szent Domonkos Emlékév országos eseményei
Górski Jacek OP, plébános (Szent László Plébánia, Debrecen), a jubileumi emlékbizottság tagja

15.25 – 15.40
Egy új nyelvemlék-csoport a Margit-szigetről
Zágorhidi Czigány Balázs PhD, igazgató (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár)

 

15.40 – 16.00
A Domonkos-kódex (1517) latin forrásai: a digitális szövegközlés bemutatása
Boda István Károly CSc, főisk. tanár (DRHE) – M. Nagy Ilona PhD, ny. egy. doc. (DE)

16.00 – 16.30
Új eredmények a Domonkos-kódex forráskutatásában
Egy eddig figyelmen kívül hagyott forrás: Hugo a Sancto Caro
N. Horváth Margit ny. vezetőtanár (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)

Egy nyomravezető szó: „filius”
Kiss Sebestyén PhD, középisk. tanár (Péchy Mihály Építőipari Technikum, Debrecen)

Bibliai és liturgikus helyek a Domonkos-kódexben
Borbás László középisk. tanár (Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló)

A világháló szerepe a forráskutatásban
M. Nagy Ilona PhD, ny. egy. doc.

16.30 – 16.45
A digitális latin forráskiadás iskolai felhasználásáról (a latin, spanyol és francia nyelvórákon)
Havasné Deák Gyöngyi ny. nyelvtanár (DE), Burai Erzsébet PhD, középisk. tanár (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)

16.45
Zárszó
Gesztelyi Tamás DSc, professor emeritus (DE), szakbizottsági elnök (DAB)

 

Borbás László