Szeptember 16-án Dr. Kun Ferenc, a DE professzora tartott előadást a Repedések dinamikájától katasztrófák előrejelzéséig címmel. A klimatikus katasztrófák, a földrengések előrejelzése a károk mérséklése céljából nagyon fontos. Mivel a hírekből nap, mint nap hallhatunk ilyen katasztrófákról, a jelen lévő diákokat nagyon lekötötte az előadás. Professzor úr teljes mértékben figyelembe vette, hogy hallgatósága középiskolai diákokból áll, a szilárdtestfizika ezen témában elért eredményeit élvezetesen szőtte bele mondandójába. Az előadás után kötetlen beszélgetést kezdeményezett a fizika iránt mélyebben érdeklődő diákokkal, a tudományos kutatás és továbbtanulás lehetőségeiről.