Ingyenes, középiskolai tanárok által tartott felvételi felkészítő indul a Hőgyesben!

6. osztályosok
magyar témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Szókincsbővítés: az állandósult szókapcsolatok Váradi Orsolya 2021.09.27. 15.00 10.
Helyesírás Árváné Márton Erzsébet 2021.10.04. 15.00 10.
Szövegértési feladatok Árváné Márton Erzsébet 2021.10.11. 15.00 10.
Hangtörvények Árváné Márton Erzsébet 2021.10.18. 15.00 10.
Szókincsbővítés, kreatív szójátékok Árváné Márton Erzsébet 2021.11.08. 15.00 10.
A szófajok Váradi Orsolya 2021.11.15. 15.00 10.
Szövegértési feladatok Váradi Orsolya 2021.11.22. 15.00 10.
A szóelemek Váradi Orsolya 2021.11.29. 15.00 10.
A betűrend és az elválasztás Füleki-Papp Olívia 2021.12.06. 15.00 10.
Szövegalkotási feladatok Füleki-Papp Olívia 2021.12.13. 15.00 10.
Hangalak és jelentés kapcsolata Füleki-Papp Olívia 2022.01.03. 15.00 10.
Szövegalkotási feladatok Füleki-Papp Olívia 2022.01.10. 15.00 10.
matematika témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Természetes számok, egész számok, számegyenes, műveletek, műveleti sorrend, kerekítés; közönséges törtek, egyszerűsítés, bővítés, műveletek, tizedes törtek, műveletek, kerekítés Kiss István 2021.09.30. 15:00 10.
Arány, egyenes arányosság, fordított arányosság Kiss István 2021.10.07. 15:00 10.
Mértékegységek, mértékváltás Faragóné Kiss Ágnes 2021.10.14. 15:00 10.
Síkgeometria , terület, kerület Faragóné Kiss Ágnes 2021.10.21. 15:00 10.
Tengelyes szimmetria, téglatest felszíne, térfogata Lajtosné Buzasi Márta 2021.11.04. 15:00 10.
Táblázatok, grafikonok, oszlopdiagramok leolvasása, elemzése Lajtosné Buzasi Márta 2021.11.11. 15:00 10.
Oszthatóság: prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok, közös osztó, közös többszörös Balla Éva 2021.11.18. 15:00 10.
Logikai feladatok, szabálykövetés, sorozatok Balla Éva 2021.11.25. 15:00 10.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos) Balog Erzsébet 2021.12.02. 15:00 10.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos) Faragóné Kiss Ágnes 2021.12.09. 15:00 10.
A 2020-as felvételi feladatsor megbeszélése Jámbor Tamás 2022.01.06. 15:00 10.
A 2021-es felvételi feladatsor megbeszélése Jámbor Tamás 2022.01.13. 15:00 10.
8. osztályosok
magyar témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok I. Nagyné Kovács Angéla 2021.09.30. 15:00 27.
Betűcserés szóalkotás Nagyné Kovács Angéla 2021.10.07. 15:00 27.
Szólások és közmondások jelentése, alkotása és javítása Ticz Nikolett 2021.10.14. 15:00 27.
Kommunikációs és metakommunikációs gyakorlatok Ticz Nikolett 2021.10.21. 15:00 27.
Szótövek és toldalékok gyakorlása Ticz Nikolett 2021.11.04. 15:00 27.
Mondatelemzési gyakorlatok Ticz Nikolett 2021.11.11. 15:00 27.
Szójátékok és magyarázatuk Józsa-Kóródi Renáta 2021.11.18. 15:00 27.
Versszövegek értelmezése Józsa-Kóródi Renáta 2021.11.25. 15:00 27.
Szövegértési gyakorlatok Józsa-Kóródi Renáta 2021.12.02. 15:00 27.
Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok II. Józsa-Kóródi Renáta 2021.12.09. 15:00 27.
Érvelő szövegek gyakorlása Nagyné Kovács Angéla 2022.01.06. 15:00 27.
Fogalmazástan Nagyné Kovács Angéla 2022.01.13. 15:00 27.
matematika témakör tanár foglalkozás ideje kezdés időpontja terem
Kombinatorika, igaz – hamis állítások, logikai feladatok Dr. Bajza Istvánné 2021.09.28. 15:00 27.
Szöveges feladatok Vasókné Petőfi Erzsébet 2021.10.05. 15:00 27.
Műveletek a racionális számok halmazában Dr. Bajza Istvánné 2021.10.12. 15:00 27.
Számelmélet Dr. Bajza Istvánné 2021.10.19. 15:00 27.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek (típusok, tulajdonságaik, oldal, szög, átló, szerkesztések); Síkgeometriai számítások (T, K, Pitagorasz-tétel) Vasókné Petőfi Erzsébet 2021.11.02. 15:00 27.
Mértékegységek, mértékváltás Károlyné Teleki Anikó 2021.11.09. 15:00 27.
Diagramok, grafikonok, függvények, sorozatok, táblázat, képlet) Károlyné Teleki Anikó 2021.11.16. 15:00 27.
Következtetéssel megoldható szöveges feladatok (egyenes, fordított arányosság, % számítás, arányos osztás) Károlyné Teleki Anikó 2021.11.23. 15:00 27.
Térgeometria, térfogat, felszín Faragóné Kiss Ágnes 2021.11.30. 15:00 27.
Egyszerű törtegyütthatós egyenlet, egyenlőtlenségek Lajtosné Buzasi Márta 2021.12.07. 15:00 27.
A 2020. évi felvételi feladatsor megbeszélése Kiss István 2022.01.04. 15:00 27.
A 2021. évi felvételi feladatsor megbeszélése Balog Erzsébet 2022.01.11. 15:00 27.