A SZÜLŐK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK TEENDŐI

 

Az e-Ügyintézés felületén 2021. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy – a középfokú intézménybe felvételt nyert – gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

  • A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert. A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

  • A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.ekreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA eÜgyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő/törvényes képviselő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a középfokú intézmény KRÉTA rendszerébe beküldött adatokat, és dokumentumokat.

Abban az esetben, ha a szülő/törvényes képviselő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő/törvényes képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Ha a szülő/törvényes képviselő azt tapasztalja, hogy az adatok helyesen kerültek megadásra, de a felületen továbbra is az adatpontosításra vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők/törvényes képviselők által megadott adatok csak annak a középfokú intézménynek a KRÉTA rendszerében jelennek meg, amely középfokú intézménybe a gyermek felvételt nyert. A szülők/törvényes képviselők megtehetik, hogy a beiratkozáskor keletkező megszemélyesített dokumentumokat kinyomtatják, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltik az e-Ügyintézés BKI felületének „A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt átkerülnek a középfokú intézmény KRÉTA felületére.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő/törvényes képviselő a középfokú intézménybe. Ha a szülő/törvényes képviselő nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni.

 

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJÁN

 

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján a középfokú intézményekbe történő beiratkozás időpontja 2021. június 24.

A szülők/törvényes képviselők az intézmény honlapján tájékozódhatnak a pontos időpontról, feltételekről, lehetőségekről.

 

A SZÜLŐK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK TEENDŐI

  • A szülőnek/törvényes képviselőnek a középfokú intézmény tájékoztatása szerint a megfelelő dokumentumokat be kell mutatnia, a gyermek általános iskolai bizonyítványát pedig le kell adnia. (Ezen információkról a szülők/törvényes képviselők az érintett középfokú intézménytől, illetve az intézmény honlapjáról tájékozódhatnak.)
  • A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatásának pontos rendjéről a szülő/törvényes képviselő a középfokú intézménytől informálódhat. Az iskola tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt, hogy mely dokumentumokat kell benyújtani, illetve mely dokumentumokat szükséges bemutatni a beiratkozás folyamán, és ezeket a beiratkozás napján, vagy a 2021/2022. tanév első tanítási napjáig szükséges megtenni.

ELŐNYÖK A BEIRATKOZÁS ONLINE MÓDJÁNAK VÁLASZTÁSAKOR

 

  • Nagy előnyt jelent a szülő/törvényes képviselő részére, ha a beiratkozással érintett gyermekének az általános iskolai KRÉTA rendszeréből – gondviselői jogosultsággal – lép be az e-Ügyintézés felületére, és onnan a „Beiratkozás középfokú intézménybe” menüpont felületén keresztül kezdeményezi gyermeke középfokú intézménybe történő beiratkozását. Ez esetben ugyanis a rendszer betölti a gyermek személyes adatait a beiratkozás felületére, és a szülőnek/törvényes képviselőnek csupán az ezen felül szükséges adatokat kell megadnia a beiratkozási kérelem megküldéséhez.