A gimnáziumunk vezetőségének és tantestületének elhivatottságát bizonyítja az, hogy a digitális oktatás alatt, amellett, hogy az órákat élőben tartottuk, a munkatervben szereplő feladatok, programok nagy részét is teljesítettük.

Így a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva emlékeztünk meg az ünnepekről, rendeztük meg a Hőgyes-vetélkedőt, illetve szerveztük meg a különböző témaheteket. Ez utóbbiak közül a Pénz7 során megvalósított programjainkról szóló beszámolónk bekerült az Oktatási Hivatal országos kiadványának, az Új Köznevelés áprilisi számának a cikkei közé. Ez nagy megtiszteltetés számunkra és egyben kiváló lehetőség arra, hogy más települések lakói is megismerjék az iskolánkban folyó elkötelezett oktató-nevelő munkát, amely során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a szükséges elméleti ismeretek átadása mellett fejleszteni tudjuk a diákok gyakorlati kompetenciáit különböző élménypedagógiai foglalkozások alkalmával.

A teljes kiadvány az alábbi lineken érhetó el:

ONLINE: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2021-4

PDF: https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2021_04_online.pdf