Április 16-án emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól. Iskolánk tanulói ezen a napon a magyar- vagy a történelemóra idejében nyertek betekintést ebbe az időszakba. A megemlékezést megelőzően ismertetésre került minden osztályban egy könyv-és filmlista, az ajánlott filmek és könyvek lehetőséget biztosítottak a diákoknak arra, hogy jobban megismerkedjenek ezzel a korszakkal. Több mint harminc értékelést, film-és olvasmányélményt olvashattam gimnáziumunk tanulóitól, a legszebb fogalmazások a holnapunkon megtekinthetőek. A 9.d és 9.e osztály tanulói kutatómunkát végeztek a témakörrel kapcsolatban magyar- és történelemtanáraik irányításával, ezzel is segítve a Redmenta-feladatlap összeállítását, melyet a megemlékezés részeként csoportmunkában töltöttek ki az osztályok.

Az első néhány feladat a történelmi tényekbe, a többi pedig elsősorban Radnóti Miklós életébe és érvényesülési lehetőségeibe engedett betekintést. A költő zsidó származása meghatározta életének alakulását. A nehéz és sokszor hányatott sorsa ellenére fáradhatatlanul dolgozott, és az utolsó pillanatig bizakodott. Példaként állhat előttünk, úgy gondolom, hogy kitartást és erőt meríthetünk sorsából! Számos alkalma lett volna a menekülésre, kesereghetett volna életének alakulásán, átkozhatta volna a kegyetlenkedő őröket vagy katonákat, de mégsem tette. Utolsó lélegzetéig haza akart jutni kedveséhez, Fannihoz. Legyen példa előttünk az embersége az embertelenségben!

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, – 
hordozd szivedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
hogy más legyen.