Az EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben című pályázatunk, amelyet a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával és az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közösen nyújtottunk be 84 999 646 Ft összegben 100%-os támogatási arány mellett elnyertük! A pályázat szakmai megvalósítása folyamatosan zajlik, pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt, a megszerzett tudásukat, tapasztalataikat a tanítási órákon hasznosítják, melynek segítségével a tanulók digitális kompetenciái is fejlődnek.

A program szakmai megvalósítása mellett folyamatosan érkeznek az új informatikai eszközök is. Korábban interaktív panellekkel, laptopokat kaptunk, most megérkezett 60 db tablet és a tárolására alkalmas szekrény, melyet a digitális oktatás keretében és az iskolai oktatás ideje alatt is használni fogunk, ezzel segítve, hogy az elméletben megtanult ismereteket a tanítási órákon a diákok részére átadjuk.

Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak a projekt megvalósításában nyújtott támogatását!