Az EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben című pályázatunk, amelyet a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával és az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közösen nyújtottunk be 84 999 646 Ft összegben 100%-os támogatási arány mellett elnyertük! A pályázat szakmai megvalósítása folyamatosan zajlik, pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt, a megszerzett tudásukat, tapasztalataikat a tanítási órákon hasznosítják, melynek segítségével a tanulók digitális kompetenciái is fejlődnek.

A program szakmai megvalósítása mellett folyamatosan érkeznek az új informatikai eszközök is. Korábban interaktív panellekkel gazdagodtunk, a mai napon a sikeres közbeszerzésnek köszönhetően 4 db kiváló minőségű laptopot kaptunk a projekt támogatására.

Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak a projekt megvalósításában nyújtott támogatását!