A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény területére:

  • az ott foglalkoztatott személyen,
  • az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  • a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  • a gyermeken, illetve a tanulón és
  • a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint: maszkban, a testhőmérséklet mérési pontig – kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

A kormányrendelet értelmében más személy nem léphet be az intézmény területére!