Az ezredforduló óta február 25-én emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól hazánkban. Iskolánk megemlékezését idén a személyes sorsok és tragédiák köré építettük. Célunk volt, hogy a diákok tudása ne pusztán a jól ismert történelmi tényekre és általánosságokra korlátozódjon, hanem konkrét, hiteles életsorsokat és élethelyzeteket átolvasva tapasztalják meg, hogyan érintette a mindennapokat, a politikát, az egyházat és az egyszerű embereket is a XX. század eme embertelen időszaka. Kártyákon olvasható korabeli beszámolókat és visszaemlékezéseket kellett csoportokba rendezni a diákoknak, közel hozva ezzel a kommunista diktatúra fullasztó, ellenállást nem tűrő légkörét.

A tanórai megemlékezést egy iskolai pályázat is kiegészítette, mely során művészeti alkotások készítését vártuk a gyerekektől a témával kapcsolatosan. A tehetséges és kreatív alkotóknak ezúton is gratulálunk: Szabó Éda 7.e., Győrfi Tünde 10.e, Dicu Zoárd 11.b, Balázs Krisztina 12.a.

Diós Bella