Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

A tanulóknak 2019. december 6-áig, a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (1. sz. melléklet) benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

A jelentkezési lap személyesen is leadható iskolánk titkárságán.

A jelentkezési határidő: 2019. december 6.

A központi írásbeli vizsgák ideje: 2020. január 18. 10 óra