Az írásbeli vizsga időpontja, helye:

  1. január 18.

Magyar nyelv: 10.00-10.45

Matematika: 11.00-11.45

Hőgyes Endre Gimnázium

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44. illetve 58-64.

A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról a megjelent szülőknek az alábbi beosztás szerint szülői értekezletet tartunk:

6. osztályos tanulók szüleinek – 2020. január 18. szombat 10.10-10.40 Helye: 27. terem

8. osztályos tanulók szüleinek – 2020. január 18. szombat 11.10-11.40 Helye: 27. terem

Használható eszközök:

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsga:

Kérjük, hogy a vizsgázó tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg a vizsga helyszínén. A terembeosztás a honlapon tekinthető meg (illetve a gimnázium főépületében ki lesz téve).

A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt: diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Megtekintés:

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helyszíne és időpontja:

a gimnázium főépülete, 2020. 01. 23.  08:00-16:00

Észrevétel beadása:

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Kiértesítés:

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2020. február 6-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A megtekintés napján az Értékelő lapok átvehetők a gimnázium titkárságán.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

 

A pótló írásbeli vizsgákat országosan egységesen 2020. január 23-án (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

Hajdúszoboszló, 2020. 01. 10.

 

Sárkányné Kertész Éva
igazgató

TEREMBEOSZTÁS A FELVÉTELI VIZSGÁN

(A tanulók névsora szerint.)

 

6. OSZTÁLYOSOK

1. terem: A – F

2. terem: G – K

3. terem: L – S

4. terem: Sz – Z

 

8. OSZTÁLYOSOK

37. terem: azok a tanulók, akik valamilyen mentességet vagy időhosszabbítást kaptak

1. terem: A – Bálint A.

2. terem: Bálint R. – Biró

3. terem: Bisztrán – Bredóka

4. terem: Budai – Cz

5. terem: D – Gomes

10. terem: Gönczy – J

11. terem: K – Kircsi

20. terem: Kis – Kovács S.

32. terem: Kovács V. – Molnár Sz.

35. terem: Molnár V. – Nagy Sz.

39. terem: Nagy T. – Pinczés

41. terem: Pintér – Simon

42. terem: Somogyi – Szemán

43. terem: Szentpáli – Tikász

44. terem: Tóth – Vas

46. terem: Végh – Z.