A kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, és az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának vezetőjére emlékezünk. Ez alkalomból iskolánk tanulói is megtekinthettek egy ünnepi műsort a tanórák keretein belül, melynek összeállításában két tehetséges diákunk is részt vett. Ulveczki Csilla, 10. a osztályos tanuló Pósa Lajos: Mit olvasol édes fiam? című versét szavalta el, Szejcsi Laura 10. b osztályos diák pedig Kiss Ernő búcsúlevelét mondta el rendkívül nagy átérzéssel. A felvételek elkészítésében segítségünkre volt Gál Roland (10. a).

A műsort összeállította: Szalai Melinda és Papp Olívia