INGYENES, KÖZÉPISKOLAI TANÁROK ÁLTAL TARTOTT FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ INDUL A HŐGYESBEN!

 

Első időpontok:

6. osztályosok részére magyar: 2019. október 09. szerda 15.00, 10. tanterem

6. osztályosok részére matematika: 2019. október 10. csütörtök 15.00, 10. tanterem

8. osztályosok részére magyar: 2019. október 08. kedd 15.00, 10. tanterem

8. osztályosok részére matematika: 2019. október 09. szerda 15.00, 11. tanterem

 

A foglalkozásokra hetente, a mellékelt tematikával kerül sor.

 

INGYENES FELVÉTELI SZAKKÖR 6. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE

 Foglalkozások helye: Hőgyes Endre Gimnázium

Tematika:

6. OSZTÁLYOS MAGYAR

Időpontok

Foglalkozások témakörei

Tanár neve

2019.10.09.

Szókincsbővítés, kreatív szójátékok

Árváné Márton Erzsébet

2019.10.16.

Helyesírás

Árváné Márton Erzsébet

2019.11.06.

Szövegértési feladatok

Árváné Márton Erzsébet

2019.11.13.

Hangtörvények

Árváné Márton Erzsébet

2019.11.20.

A szófajok

Váradi Orsolya

2019.11.27.

Szövegértési feladatok

Váradi Orsolya

2019.12.04.

A szóelemek

Váradi Orsolya

2019.12.11.

Szókincsbővítés: az állandósult szókapcsolatok

Váradi Orsolya

2019.12.18.

A betűrend és az elválasztás

Papp Olívia

2020.01.08.

Hangalak és jelentés kapcsolata

Papp Olívia

2020.01.15.

Szövegalkotási feladatok

Papp Olívia

6. OSZTÁLYOS MATEMATIKA

Időpont

Foglalkozások témakörei

Tanár neve

2019.10.10.

Természetes számok, egész számok, számegyenes, műveletek, műveleti sorrend, kerekítés; közönséges törtek, egyszerűsítés, bővítés, műveletek, tizedes törtek, műveletek, kerekítés

Dankó Sándor

2019.10.17.

Téglalap kerülete, területe, szögek fajtái, mérése

Balla Éva

2019.11.07.

Tengelyes szimmetria, téglatest felszíne, térfogata

Balla Éva

2019.11.14.

Mértékegységek, váltás (tömeg, idő, hosszúság, terület, térfogat)

Farkas János

2019.11.21.

Logikai feladatok, szabálykövetés, sorozatok

Kiss István

2019.11.28.

Táblázatok, grafikonok, oszlopdiagramok leolvasása, elemzése

Károlyné Teleki Anikó

2019.12.05.

Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (számos, életkoros, geometriai, mozgásos)

Kiss István

2019.12.12.

Oszthatóság: prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok, közös osztó, közös többszörös

Balog Erzsébet

2019.12.19.

Arány, egyenes arányosság, fordított arányosság

Károlyné Teleki Anikó

2020.01.10.

A 2018. évi felvételi feladatsor megbeszélése

Jámbor Tamás

2020.01.17.

A 2019. évi felvételi feladatsor megbeszélése

JámborTamás

8. OSZTÁLYOS MAGYAR

Időpont

Foglalkozások témakörei

Tanár neve

2019.10.08.

Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok I.

Nagyné Kovács Angéla

2019.10.15.

Betűcserés szóalkotás

Nagyné Kovács Angéla

2019.10.22.

Szólások és közmondások jelentése, alkotása és javítása

Nagyné Kovács Angéla

2019.11.05.

Kommunikációs és metakommunikációs gyakorlatok

Nagyné Kovács Angéla

2019.11.12.

Szótövek és toldalékok gyakorlása

Szalai Melinda

2019.11.19.

Mondatelemzési gyakorlatok

Szalai Melinda

2019.11.26.

Szójátékok és magyarázatuk

Szalai Melinda

2019.12.03.

Versszövegek értelmezése

Szalai Melinda

2019.12.10.

Szövegértési gyakorlatok

Diós Bella

2019.12.17.

Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok II.

Diós Bella

2020.01.07.

Érvelő szövegek gyakorlása

Diós Bella

2020.01.14.

Fogalmazástan

Diós Bella

8. OSZTÁLYOS MATEMATIKA

Időpont

Foglalkozások témakörei

Tanár neve

2019.10.09.

Műveletek a racionális számok halmazában

Balog Erzsébet

2019.10.16.

Számelmélet

Dankó Sándor

2019.11.06.

Háromszögek, négyszögek, sokszögek (típusok, tulajdonságaik, oldal, szög, átló, szerkesztések); Síkgeometriai számítások (T, K, Pitagorasz-tétel)

Balla Éva

2019.11.13.

Diagramok, grafikonok, függvények, sorozatok, táblázat, képlet)

Károlyné Teleki Anikó

2019.11.20.

Mértékegységek, mértékváltás

Farkas János

2019.11.27.

Egyszerű törtegyütthatós egyenlet, egyenlőtlenségek

Kiss István

2019.12.04.

Következtetéssel megoldható szöveges feladatok (egyenes, fordított arányosság, % számítás, arányos osztás)

Farkas János

2019.12.11.

Térgeometria (fogalmak, tulajdonságok), logikai feladatok

Dankó Sándor

2019.12.18.

Kombinatorika, igaz-hamis állítások, logikai feladatok

Kiss István

2020.01.09.

A 2018. évi felvételi feladatsor megbeszélése

Balog Erzsébet

2020.01.16.

A 2019. évi felvételi feladatsor megbeszélése

Jámbor Tamás