Városi tehetséggondozó matematika szakkör indul Deli Lajos tanár úr vezetésével ötödikeseknek és hatodikosoknak

„1990 szeptembere óta, azaz idén 30. éve tartok tehetséggondozó matematika szakkört hétfőn fél háromtól négyig ötödikeseknek, kedden fél háromtól négyig hatodikosoknak.
A foglalkozásokat elsősorban a hajdúszoboszlói tanulóknak szervezem, de előfordult már néhány alkalommal, hogy a környező településekről, Kabáról, Nagyhegyesről, Ebesről, Hajdúszovátról, Nádudvarról, sőt Hajdúböszörményből és Debrecenből is bejártak a gyerekek a foglalkozásokra.
Fontosnak tartom, hogy egy megkezdett programnak legyen folytatása. Iskolámban, a Hőgyes Endre Gimnáziumban 1992-ben indult el egy osztályban a hatosztályos képzés, még pedig az osztály egyik felében emelt óraszámban angol nyelvet, míg az osztály másik felében emelt óraszámban matematikát tanulnak a diákok. Hatodikos szakköröseim sikeresen felvételiznek ebbe az osztályba, s a gimnáziumban folytatódhat a két évvel korábban szakkörön elkezdett munka. Az elmúlt 29 év alatt pontosan 383 diákom került be ebbe az osztályba, nagyobbik részük természetesen a matekos csoportba. Itt sok értelmes gyerekkel találkozunk. Előfordul, hogy szétfeszítik az iskolánk és kis városunk biztosította lehetőségeket. Az ilyen tehetséges tanulókat Pósa Lajos tanár úr hétvégi táboraiba, megyei, vagy országos szakkörökbe, szaktáborokba irányítjuk.

Az első szakkörösök ma már 39 évesek. Matematikusok, informatikusok, mérnökök, közgazdászok, orvosok…. Többen oktatnak egyetemen, többen PhD fokozattal rendelkeznek.

Deli Lajos a Hőgyes Endre Gimnázium tanára

Bár a szakkörnek nem kimondott célja a matematikaversenyekre való felkészítés, a szakkörösök az elmúlt 29 évben 28 országos első, 11 második és 11 harmadik helyezést értek el az általános iskolai és középiskolai matematikaversenyeken. Volt első helyezett a Kürschák, OKTV, Arany Dániel, Kenguru, Gordiusz, Zrínyi, Varga, Kalmár, Bolyai-csapatversenyek mindegyikén. Az elmúlt 17 évben két olyan diák is képviselte Magyarországot a matematikai diákolimpián, akik a városi tehetséggondozó szakkörömön kezdték el szárnyaikat bontogatni: Kovács Erika Renáta és Egri Attila.

Felvételi nincs. Bárki beiratkozhat, s részt vehet a foglalkozáson, ha rendszeresen jár, s ha elvégzi a megbeszélt munkát. Aki nem találja érdekesnek a foglalkozásokat, vagy nehéznek találja a feladatokat, vagy egyszerűen más érdekli, az kimarad. Vannak, akik később csatlakoznak a csoporthoz, ez többnyire nehézséget okoz, de nem megoldhatatlan.

A foglalkozások szerkezetéről, a munkamódszerről és a feladatokról néhány gondolat:
Az ötödikes foglalkozás első 2-3 percében az egyik tanuló valamely híres matematikus életéből ismertet néhány epizódot (pl. Gauss, Bolyai, Galois, …). Cél a könyvtár és internet használatának gyakoroltatása, kultúrtörténeti érdekességek megismertetése. Ezután kikérdezem a memóriafeladatot: pl. prímszámok 100-ig, vagy egy 4 versszakos vers, vagy Dél-Amerika országai… Ha a csoport nem elég összeszedett, itt következik egy-két munkára hangoló feladat, ami segít a figyelem összpontosításában, s így hatékonyabbá teszi a foglalkozást. Ezek gyakran egyszerű, szép logikai feladatok, vagy konstrukciót igénylő feladatok. Pl. Rajzolj fel a lapodra egy kört és egy négyzetet úgy, hogy 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 metszéspontjuk legyen! Vagy pl. az első 30 pozitív egész számot rakd két kupacba úgy, hogy a kupacokban lévő számok a) összege, b) szorzata egyenlő legyen. Oldd meg a feladatot három kupacba osztással is! Ezután következik a szakkör matematikai szempontból lényegi része: megbeszéljük annak a feladatlapnak a feladatait (5-6 feladat), amit az előző héten kaptak a tanulók. Itt törekszem arra, hogy minden tanuló elmondja a gondolatait, megoldásait, vagy csak ötleteit, s minél több megoldását megbeszéljük egy feladatnak. Ha van általánosítási, vagy kitekintési lehetőség, azokkal is foglalkozunk. A fennmaradó időben előkészítjük a következő foglalkozást, odaadom a következő feladatsort, esetleg 1-2 érdekes feladatot adok a gyerekeknek.

A hatodikos foglalkozás annyiban más, hogy a memóriafeladat és matematikus helyett egy tanuló valami matematikai érdekességet ismertet a többiekkel: pl. ikerprímek, tökéletes számok, Fibonacci-sorozat, Möbius-szalag…

Álljon itt a feladatlapokról kiválasztott néhány feladat!

  1. Hány olyan háromjegyű pozitív egész szám van, amelyben az egyik számjegy a másik két számjegy összege?
  2. Minimum hány vezér tudja ellenőrzése alatt tartani egy 3 x 3- as, egy 4 x 4-es, egy 5 x
    5-ös, egy 8 x 8-as, egy 10 x 10-es sakktábla összes mezőjét?
  3. Hány fok a csillagötszög öt szögének összege?
  4. Adott a lapodon egy négyzet három csúcsa. Új ponthoz úgy juthatsz, ha ismert pontot ismert pontra tükrözöl. Ezt az eljárást néhányszor ismételve, megkaphatod-e a négyzethiányzó, negyedik csúcsát?

A foglalkozásokat még egy-két dologgal szoktam színesíteni. Az egyik lehetőség, amit a gyerekek nagyon szeretnek, a csapatban való feladatmegoldás. Gyakran dolgozunk így.
Olykor én állítom össze a csapatokat szakmai megfontolások alapján, máskor inkább emberi tényezőket veszek alapul, de nem egyszer hagyom, hogy önszerveződően jöjjenek létre a csapatok.

Évente két-három alkalommal valamilyen versenyt rendezünk: amőba, kockapóker, memória-verseny…
Matematikaversenyek előtt megbeszélünk egy-egy feladatsort, inkább csak hogy ráhangolódjanak a gyerekek.

És persze leginkább szeretünk szakkörre járni, a gyerekek is, én is!”

Deli Lajos

Foglalkozások helyszíne: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Foglalkozások ideje:
hétfőn 14.30-tól (5. osztály) Az első foglalkozás: 2019. szeptember 9.
kedden 14.30-tól (6. osztály)
Az első foglalkozás: 2019. szeptember 10.