A projekt célja:

a pályaorientáció megerősítése az intézményben, kiemelten a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése és az MTMI kompetenciák és készségek fejlesztése.

A pályázat során az intézményi pályaorientációs koordinátorok feladata a tanítási év minden hónapjában pályaorientációhoz kapcsolódó foglalkozások, előadások, üzemlátogatások, kirándulások megszervezése, ezen programok adminisztrációja. Az MTMI szakköri foglalkozást tartó kolléga feladata a tanulók körében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki kompetenciák fejlesztése, a tanulók ilyen irányú továbbtanulásának elősegítése.

A pályázat keretében szervezett programok és szakköri foglalkozások célja a tanulókkal a különböző pályák, szakmák megismertetése; a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítése, az ehhez a területhez kapcsolódó tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, a felsőoktatásban ilyen irányban továbbtanuló diákok számának növelése.

A projekt megvalósításának ideje:

2018.01.01. – 2021.12.31.