Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (IKT: Infokommunikációs technológiák) szervezése és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez.

A projekt keretében megvalósul iskolánkban:

  • a mobil klienseszközök használata
  • közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezése, telepítése
  • a tanulók és pedagógusok EduRoam szolgáltatáshoz történő hozzáférése
  • a tanulók és tanárok digitális kompetencia fejlesztése

A kiemelt uniós projekt célja a konvergencia régió tankerületi fenntartású köznevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatos módszertani megújulás támogatása. Ennek érdekében a projektben 2018 tavaszán iskolánkban az intézményvezető, a 2 intézményvezető-helyettes és 41 pedagógus kapott személyes használatra korszerű notebookot, akik egyúttal arra is vállalkoztak, hogy akkreditált továbbképzésen vesznek részt.

A projektben keretében kidolgozott 120 órás továbbképzési program négy (alapozó, kezdő, középhaladó, haladó szint), a Klebelsberg Központ által akkreditált pedagógus-továbbképzésből tevődik össze, melynek során minden pedagógus legalább kétszer 30 órányi továbbképzést teljesít, a „képzési útjának” megfelelően . Az első-, az alapozó képzésre 2019. júliusában került sor, a második és további képzések a később lesznek. 2019. tavaszán iskolánkban a KiFÜ kiépítette az EduRoam szolgáltatás. Az eduroam oktatási és kutatási intézmények nemzetközi szövetségének a szolgáltatása, amely lehetővé teszi a szövetség tagjainak felhasználói számára, hogy egy másik eduroam szövetségbeli tag intézményébe ellátogatva ugyanazt a Wifi felhasználónevet és jelszót használják, mint amit a saját intézményükben használnának. Így az eduroam szövetségi tagok felhasználóinak csak egyszer kell beállítaniuk a Wifi hozzáférést és utána minden eduroam intézményben mindenféle beállítás és konfiguráció nélkül működik a Wifi hozzáférésük.