A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt.

A projekt az alábbi elemekből épül fel:

 • Mikrocsoport működtetése
 • Pedagógus műhelymunka
 • Intézkedési terv összeállítása
 • Cselekvési terv összeállítása
 • helyzetelemzés alapján a kihívások meghatározása, a konkrét feladatok rögzítése
 • Családi napok szervezése
 • A tantestület folyamatos tájékoztatása

A pályázat keretében az alábbi feladatok elvégzésével segítjük tanulóink fejlődését, s ezzel együtt egy olyan program megalkotását, mely közvetlenül hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez:

 • A feladatellátási helyen 2018. december 31-ig megtörtént a differenciált feladatok áttekintése.
 • A végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz kapcsolódó korai jelzőrendszer gyakorlati használatára felkészítő tájékoztatás, a családiháttér-index kérdőívek fontossága a korai iskolaelhagyás jelzőrendszeri adataival összefüggésben, így ennek meghatározása is megtörtént.
 • A helyi közösségi partnerség építésének támogatása: helyi partnerségi együttműködések, a helyi közösségi nap („családi nap”) tervezésének támogatása.
 • A #Sulim alkotópályázat megvalósítása.
 • Az intézményi jó gyakorlatok bemutatása.
 • Partnerkapcsolat kiépítése, folyamatos fejlesztése.
 • A program része az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása a köznevelési intézményekben szervezetfejlesztéssel.
 • A mikrocsoport tagjai folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzésen vesznek részt, ahol a cél, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés jellemzőiről és az iskolai lemorzsolódás megelőzésének szervezetfejlesztési feltételeiről. Cél továbbá, hogy a résztvevők értsék meg az iskolai lemorzsolódás megelőzése és az iskola belső működésének fejlesztése közötti összefüggéseket. Ismerjék meg az iskolai lemorzsolódás szempontjából releváns belső szervezeti tartalmak feltérképezéséhez, majd a feltárt helyzetkép alapján a beavatkozások előkészítéséhez szükséges ismereteket. A résztvevők ismerjék meg a tanulószervezeti működés feltételeit, a humánerőforrás feltérképezésének és fejlesztésének önerőből megvalósítható belső lehetőségeit, a nevelőtestületi közösségfejlesztés, a befogadó és támogató munkakörnyezet kialakításának lépéseit, valamint a szervezeten belüli partnerségek kialakításának gyakorlatait.
 • Az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazásával, a továbbképzésen megismert, az intézményi helyzet feltérképezésére alkalmas eszközök segítségével váljanak képessé saját intézményük belső működésének vizsgálatára. Kapjanak gyakorlati segítséget ahhoz, hogy milyen szervezetfejlesztési eszközökkel tudják elősegíteni a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztést. A továbbképzés végére a résztvevők váljanak képessé a saját intézményük egészére kiható szervezetfejlesztési beavatkozások koordinálására.

Pályázat ideje: 2018-2020