Tantestület 

 

Sárkányné Kertész Éva

intézményvezető

történelem és földrajz szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető)

Balla Éva

intézményvezető-helyettes

matematika – fizika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (mérés- értékelési szakértő)

Jámbor Tamás

intézményvezető-helyettes

matematika – informatika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető)

a Matematika-informatika munkaközösség vezetője

 

Árváné Márton Erzsébet

magyar – orosz szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár

az Idegennyelvi munkaközösség vezetője

Bali István

földrajz szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár,

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető)

a Testnevelés-Művészetek munkaközösség vezetője

 

Balog Erzsébet

matematika szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros

 

Borbás László

orosz – latin szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár

szakvizsgázott pedagógus (mérés- értékelési szakértő)

Dankó Sándormatematika – ábrázoló geometria – technika szakos középiskolai tanár

Deák Sára

Deli Lajos

francia nyelv – biológia szakos középiskolai tanár

matematika – fizika szakos középiskolai tanár, algoritmikus matematika szakos tanár,

szakvizsgázott pedagógus (matematika)

Deme Katalin

német szakos nyelvtanár

 

Diós Bella

magyar – történelem szakos középiskolai tanár

 

Erdei Gyöngyiangol szakos középiskolai tanár
Görög Arthur Zoltánnébiológia – földrajz szakos középiskolai tanár
Horog Anita

német szakos középiskolai tanár,

szakvizsgázott pedagógus (tehetség fejlesztés, tehetséggondozás)

Dr. Jakab Tiborbiológia-kémia szakos középiskolai tanár
Károlyné Teleki Anikó

matematika – kémia szakos középiskolai tanár

a Természettudományos munkaközösség vezetője

 

Kiss Istvánmatematika szakos középiskolai tanár
Dr. Mándy Tihamérfizika szakos középiskolai tanár
Nádasdi Judit

testnevelés szakos középiskolai tanár, biológia szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás)

Nagy Ilonaorosz – angol szakos középiskolai tanár
Nagy Imretáncpedagógus
Nagy Zsuzsannaangol szakos középiskolai tanár, orosz szakos nyelvtanár
Nagyné Kovács Angéla

magyar – orosz – angol szakos középiskolai tanár

a humán – művészetek munkaközösség vezetője

Nemes József

Oláh Sándor

matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakos középiskolai tanár

rendszergazda

 rajz szakos tanár

pedagógia szakos tanár – médiapedagógia specializáció

Papp Olíviamagyar – történelem szakos középiskolai tanár

Sándor Judit

Silye Gábor

informatika szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros

matematika – kémia szakos középiskolai tanár

Suta László

Szabadiné Vadnay Katalin

fizika-technika szakos középiskolai tanár

történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros 

Szabó Magdolnaangol szakos középiskolai tanár
Szalai Melindamagyar – történelem szakos középiskolai tanár
Szatmári Gábortörténelem – földrajz szakos középiskolai tanár
Szatmári Zsuzsanna

orosz – történelem szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár

ember és társadalom műveltség területi szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás)

Temes István

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

 

Tóthné Koncsik Ágnes

földrajz-testnevelés szakos középiskolai tanár

IDB patronáló

Török Péterének-zene szakos tanár
Ugrai Zoltánbiológia szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár
Váradi Orsolyamagyar – történelem szakos középiskolai tanár
Varga Gyöngyiangol szakos középiskolai tanár, francia szakos nyelvtanár
Veres Krisztinatestnevelés szakos tanár
Vida Valériaorosz – lengyel szakos középiskolai tanár, angol szakos nyelvtanár
Vona Nándorbiológia-kémia szakos középiskolai tanár
Zagyva Tamásné Orosz Hajnalkanémet szakos középiskolai tanár

Irodai alkalmazottak

Pércsi Beatrixiskolatitkár
Tikászné Zselencz Alizgazdasági ügyintéző
Darabos Enikőlaboráns
Kovács Hanna Erzsébetoktatási asszisztens

Technikai dolgozók

Maruzsa István

Szegedi Gábor

karbantartó

karbantartó

Szabó Istvánnétakarító
Bíró Irma Ibolyatakarító
Szőkéné Dobos Ildikótakarító
Komlósi Lajos Mihálynétakarító

Horváth Judit

Szabó Kálmánné

takarító

takarító

 

 

Cím

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Telefon

Központi szám: 52/557-510

Fax

52/557-511

Email

iskola@hogyes.hu