Menő Menza program a Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány szervezésében

EFOP-1.8.5-17-2017-00292

A PROJEKTRŐL

Nemzetünk egészségügyi állapota elmarad az EU átlagától, ehhez képest is alul marad a B-A-Z Megyei lakosság állapota, ezért szükségesek az egészségfejlesztési projektek. Súlyos problémák fordulnak elő (magas vérnyomás, mozgásszervi, keringési betegségek), amik jelentős része a nem megfelelő táplálkozásra vezethető vissza. Az iskolások a legjobban formálhatók életkori sajátosságuknál fogva. Az ő harmonikus testi-lelki egyensúlyukhoz feltétlenül szükséges a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás.

 

A jelen projekt keretében kialakított programok ezen célok elérését segítették elő és hosszabb távon jelentősen javították a gyermekek egészségtudatos életviteli kilátásait. A projekt átfogó célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése volt. Ezek teljesüléséhez az alábbi célokat határoztuk meg a kiírásnak megfelelően:

 

 1. A) A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.

 

 1. B) A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása. A fejlesztések célcsoportja az alapítvánnyal szoros kapcsolatban levő iskola tanulói.

 

A projekt megvalósításának alábbi hatásai azonosíthatók:

 

 1. A) Primer hatás: Az elsődleges célcsoport (tanulók és hozzátartozóik) egészségtudatosságának, általános egészségügyi állapotának javulása. A projekt során feltárásra kerülnek az esetleges emésztőrendszerhez kapcsolódó kockázatok és káros hatások, betegségek.

 

 1. B) Szekunder hatás: A célcsoport általános egészségügyi állapotának javulása hozzájárul az érintett régió egészségügyi állapotának javulásához, ez által az egészségügyi kiadások csökkenéséhez és az átlagéletkor növekedéséhez. Hozzájárul az Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma indikátor programszintű teljesítéséhez.

 

A megvalósított tevékenységek hozzájárultak az iskolai egészségkultúra fejlődéséhez. A projekt során az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 

 1. A projekt keretében megtörtént az iskola tanulóinak egészségügyi állapotának felmérése szakember bevonásával, valamint dietetikus szakember segített a tanulók és dolgozók egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek elsajátításában. A dietetikus szakember egyénre szabott írásos táplálkozási ajánlást készített a tanulók számára.

 

 1. Ismeretterjesztő programokat valósítottunk meg az egészséges táplálkozás jegyében. Olyan játékos előadásokat szerveztünk, amiken keresztül a gyermekek megismerkedhettek a különböző egészségkockázatokkal. 10 témában összesen 40 darab foglalkozás lebonyolítására került sor. A rendezvények keretében figyelmet fordítottunk az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra, a különböző mozgásformák népszerűsítésére. Különösen nagy hangsúlyt kapott az ivóvíz fogyasztás népszerűsítése és a higiéniás szokások pozitív befolyásolását elősegítő programelemek megtartása. A rendezvények keretein belül műhelymunka és előadások formájában történt a közvetlen ismeretátadás.

 

 1. Egészségnapokat szerveztünk, ugyanis az alapítvány az oktatási intézménnyel közösen az eddigiekben is figyelmet fordított a közösségformáló, nagy gyermeklétszámot megmozgató egészségformáló iskolai rendezvények megvalósítására.

 

 1. Egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumokat szerveztünk, melyek elősegítették a családok és velük együtt a gyermekek szemléletének átalakítását. 10 témában összesen 20 darab foglalkozás lebonyolítására került sor, melyre alkalomszerűen híres embert is bevonunk a gyerekek figyelmének hatásos felkeltése érdekében.

 

 1. A projekt megvalósítása alatt folyamatosan gyümölcskínáló pultot üzemeltettünk a diákok gyümölcsfogyasztási szokásainak megváltoztatása érdekében.

 

 1. Ivóvíz népszerűsítő kampány keretében ivókutak kialakítására és folyamatos üzemeltetésére került sor. A program célja, hogy a tanulók minél kevesebb tartósítószereket, mesterséges színezékeket és cukrokat vagy édesítőszereket tartalmazó üdítőket, kólákat és energia italokat fogyasszanak.

 

 1. Tankertet/fűszerkertet üzemeltettünk a helyi adottságok figyelembevételével.

 

 1. Tankonyha kialakítást követően folyamatosan biztosítottuk csoportos foglalkozások keretében az egészséges ételek elkészítésének elsajátítását. A projekt keretében 100 db foglalkozás megvalósítására került sor.

 

 1. A felhívás céljainak megfelelően a menza bútorzatának fejlesztésére került sor, mely a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítását célozták. A fejlesztés eredményeként a menzát használó tanulók étkezési körülményei javultak.

 

A projektet 2018. február 01. és 2019. június 30. között valósítottuk meg.