Get Adobe Flash player

A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Hajdúszoboszló városának középiskolája. Erős társadalmi igény, közakarat hozta létre, és működése azóta is szorosan összefügg a település történelmével.

Idézzük fel a kezdeteket! A hajdúszoboszlói gimnáziumi oktatás gyökerei úgy 300 évvel ezelőttig nyúlnak vissza. A debreceni Református Kollégium partikulája működött városunkban, amely a múlt század végén polgári iskolává alakult, és a gimnázium megszűnt. 1945 után ébredt fel újra a gimnáziumi oktatás igénye. A hajdúszoboszlói polgárok kezdeményezését felkarolta Kovács Máté akkori VKM államtitkár, akinek a közbenjárásával sikerült az önálló gimnázium megindításához szükséges engedélyeket beszerezni, és 1947. augusztus 27-én megszületett az új intézmény alapítási engedélye.

Ekkor szembesültek a város vezetői az igazi gondokkal. Nem volt tanterem, nem voltak bútorok, tanárok, de még diákok sem. Horváth Ferenc polgári iskolai tanár vállalta föl a nehéz feladatot, hogy diákokat toborozzon az új gimnáziumba. A tanévnyitó ünnepségre, 1947. szeptember 30-ra 3 kinevezett és 2 óraadó tanárt, valamint 16 diákot sikerült összeverbuválni, sőt egy 17. is ígérte érkezését. Tantermet és tanári szobát a polgári iskolában - a jelenlegi Közgazdasági Szakközépiskola épületében - biztosított a város, de az asztalokat és székeket mindenki otthonról volt kénytelen magával hozni, akár csak a téli tüzelőt.

Mátyás Antal, az első igazgató könnyen elkészíthette a leltárt. Természetrajzi és természettani szertár még 1949-ben sem volt, a mennyiségtani szertár pedig két vonalzóból és egy körzőből állt. A vegytani és ásványtani szertár anyagát a Winkler Sándor gyógyszerész által adományozott vegyszercsomag és a tanulók által gyűjtött kőzetek alkották. A mostoha körülmények ellenére a munka nagy lelkesedéssel folyt.

Az 1950-től Irinyi János nevét viselő gimnázium híre csakhamar eljutott a környező településekre is, így nem csoda, ha a létszám folyamatosan nőtt. Az érettségi vizsga idejére az első osztály létszáma - a különbözeti vizsgát vállalókkal - 22-re gyarapodott. A vidékről érkező tanulók elhelyezésére 1953-ban fiú, a következő évben pedig leány diákotthon jött létre Horváth Ferenc igazgatása alatt.

1957-ben Mátyás Antal igazgató helyére Gál Géza lépett. Az ő működésének első évében, 1958. június 7-én vette föl az iskola városunk szülöttének, a nemzetközi hírű orvostudósnak, Hőgyes Endrének a nevét.

Az iskola folyamatosan gyarapodott. 1961-ben már 3-3 párhuzamos osztállyal működött évfolyamonként. 1962-től megkezdte működését az első szakközépiskolai osztály. Az első évben zöldségtermelő-kertész szak indult, a másodiktól öntözéses növénytermesztő-gépész szak is. A gyarapodó iskolalétszám, a zsúfoltság komoly gondot jelentett a régi épületben. A helyzet tarthatatlanságát jól jellemzi az 1962-es házirend egyik pontja: „a folyosón egyirányú (jobb oldali) közlekedés van, a nagy zsúfoltság miatt a folyosót csak közlekedésre lehet használni, tilos minden csoportosulás, szaladgálás, játék”. Elengedhetetlenné vált az új épület megépítése, amelyet 1964 őszén vehettek birtokba a tanulók. A 8 tantermes épületbe a 12 gimnáziumi osztály költözött, a szakközépiskolai osztályok a régi iskolában maradtak. A két épületben így már megoldható volt a több mint 700 tanuló megfelelő elhelyezése.

Ebben az évben indult meg a szakosított tantervű képzés biológia-kémia tagozaton, ahonnan számos kiváló diák került ki az évek során. 1970-től a szakközépiskolai oktatásban profilváltás következett be. Ekkor indult a gyors- és gépíró tanfolyam, a következő tanévtől pedig egy új típusú közgazdasági tagozat kezdte meg működését számviteli és pénzügyi ágazattal. 1974-ben ennek az önállósításával jött létre a Közgazdasági Szakközépiskola.

Az iskola igazgatását 1983-ban Barbócz László vette át, aki 1986-ban tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig állt az iskola élén. 1986-tól 1995-ig Csizmadia Katalin irányította a gimnáziumot.

Az 1985-től a tagozatos képzést a fakultációs rendszer váltotta föl. Ez azonban eredményességét tekintve soha nem tudta felülmúlni a tagozatos rendszert.

Az 1992-es esztendő is mérföldkövet jelent az iskola történetében. Ekkor indult meg a hatosztályos gimnáziumi képzés. Ezzel olyan tanulókat sikerült iskolánk számára megnyerni, akik reményeink szerint korábbi eredményeinket túlszárnyalják majd. Hogy ez a remény megalapozott, azt mutatják eddigi sikereink. Ma már nem az kelt feltűnést, ha gimnazistáink országos tanulmányi versenyeken szerepelnek, hanem az, ha nincsenek ott a döntőben.

1998-tól iskolánk újra megkapta a jogot szakképzés szervezéséhez, így ettől az időponttól viseli újra a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola nevet.

Jelenleg több mint 600 diák tanul iskolánkban 19 osztályban csaknem 40 tanár irányításával. Bár kicsit szűkös körülmények között dolgozunk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy tanítványaink - a Hőgyes hagyományokhoz méltón - megállják a helyüket a felsőoktatási intézményekben, és az élet minden területén.

A 2009/2010-es tanévben iskolánk épülete megújult. A felújított iskola megfelel a 21. század követelményeinek, és méltán lehet büszke rá valamennyi szoboszlói polgár.