Get Adobe Flash player

Az írásbeli vizsga időpontja, helye:

2018. január 20.

  • Magyar nyelv: 10.00-10.45
  • Matematika: 11.00-11.45

Hőgyes Endre Gimnázium
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44.

terembeosztás


Használható eszközök:

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsga:

Kérjük, hogy a vizsgázó tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg a vizsga helyszínén. A terembeosztás itt tekinthető meg (illetve a gimnázium főépületében ki lesz téve).
A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt: diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Megtekintés:

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintés helyszíne és időpontja: a gimnázium főépülete, 2018. 01. 25.  08:00-16:00

Észrevétel beadása:

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Kiértesítés:

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2018. február 8-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A megtekintés napján az Értékelő lapok átvehetők a gimnázium titkárságán.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

A pótló írásbeli vizsgákat országosan egységesen 2018. január 25-én (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.