Get Adobe Flash player

A 2017/2018. tanévben normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákoknak az alábbi igénylőlapot kell kitölteniük és 2017. április 25-ig leadniuk az iskolai könyvtárban a jogosultság igazolással együtt!Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2017/2018

A normatív támogatás igénylésének feltételei

Jogszabályi rendelkezések alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki
a)    tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék),
b)    sajátos nevelési igényű (szakértői, rehabilitációs bizottság igazolja),

  •    mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
  •    több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
  •    autizmus spektrum zavarral rendelkezik,
  •    pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros aktivitászavar, figyelem- vagy magatartászavar stb. esetén),

c)    három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja, igazolható bankszámlakivonattal is, amin szerepel az utalás, vagy csekkszelvénnyel),
d)    nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja),
e)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló hivatalos határozat igazolja).

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg le kell adni az iskolába a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is!

Kérjük, mellékeljék az igénylőlap mellé a jogosultság igazolását bizonyító irat másolatát!


A normatív kedvezmény igénybevétele:

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani, azaz a tankönyveket (szeptembertől júniusig) kölcsönözik a tanulók. A könyvtárból kölcsönzött tankönyveket a tanév végén visszakérjük. (Szükség esetén hosszabbítható a kölcsönzés ideje.)

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia kell vagy meg kell térítenie az árát! Ahhoz, hogy a tanuló ingyenesen kapjon használatra tankönyvet, szükséges az igénylőlap határidőn belüli leadása és a kedvezményre való jogosultság igazolása!

Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű nyomtatványt azok töltsék ki, akik jogosultak és szeretnék igénybe venni a könyvtárból kölcsönözhető ingyen tankönyv lehetőségét. (A szülői aláírást ne felejtsék el a lapról!)

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű lapot kitöltve és a jogosultságot igazoló iratot legkésőbb 2017. április 25-ig adják le az iskolai könyvtárba! (A határidő elmulasztása jogvesztő!)

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2017/2018

Részletes tájékoztató az ingyenes tankönyvellátásról